Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מהו ייפוי כוח נוטריוני ומה כוחו?

  מהו ייפוי כוח נוטריוני ומה כוחו?

  תוכן עניינים

  חתימה על יפוי כוח, אינה דורשת, ככלל, את נוכחותו או חתימתו של עורך דין. אולם, במקרים מסוימים, סבר המחוקק כי יש צורך בחתימתו של עורך דין נוטריון.

  סעיף 20 לחוק הנוטריונים, העוסק ביפוי כוח נוטריוני, מונה שני מקרים, בהם נדרשים הצדדים לחתימת נוטריון על יפוי כוח:

  המקרה הראשון הוא יפוי כוח כללי והמקרה השני הוא יפוי כוח שעניינו עסקאות במקרקעין, הטעונות רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

  בשל חשיבותם המשפטית והכלכלית של יפויי כוח אלו, קבע המחוקק כי אין לחתום עליהם, אלא בנוכחותו של נוטריון.

  מהו ייפוי כוח נוטריוני?

  אחת הפעולות המשפטיות השכיחות ביותר, היא חתימה על יפוי כוח. במסגרת יפוי כוח, מעניק המייפה, הרשאה לאדם אחר, לפעול בשמו בעניין מסוים.

  ככלל, אין חובה לפנות לעורך דין לשם חתימה על יפוי כוח, אולם במקרים של יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הטעונה רישום, חובה לפנות אל עורך דין נוטריון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   יפוי כוח נוטריוני – שני סוגים

   סעיף 20 לחוק הנוטריונים, קובע כי בשני מקרים, חייבים הצדדים, לפנות אל נוטריון, על מנת שיפוי הכוח יהיה בר תוקף.

   המקרה הראשון הוא יפוי כוח כללי, אשר מעניק למיופה הכוח, הרשאה רחבה, לבצע פעולות בשמו של מייפה הכוח. בשל היקף הסמכות שניתנת למיופה הכוח, סבר המחוקק כי ראוי שיפוי כוח שכזה, ייחתם בפני נוטריון.

   המקרה השני הוא יפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום. עסקת מקרקעין, הטעונה רישום בטאבו, היא עסקה בעלת ערך כלכלי רב ועל כן, ביקש המחוקק לוודא, כי יפוי כוח שכזה, לא ייחתם ללא נוכחותו של עורך דין נוטריון.

   כוחו של ייפוי כוח נוטריוני

   איזו משמעות יש לעובדה כי צדדים ליפוי כוח כללי / יפוי כוח מקרקעין, מחויבים לפנות למשרד נוטריון, לשם חתימה על יפויי כוח אלו?

   חתימתו של נוטריון על גבי מסמך משפטי, מהווה גושפנקא לתקינותו וכשרותו של המסמך. לאור המשמעות הענפה של ייפוי כוח אלו, סבר המחוקק כי נדרשת מעורבותו של נוטריון בפעולה זו.

   חתימתו של נוטריון על גבי מסמך משפטי, מהווה גושפנקא לתקינותו וכשרותו של המסמך

   תפקידו של עורך דין נוטריון

   המבקש לחתום על ייפוי כוח נוטריוני, יפנה אל עורך דין נוטריון. על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים, על הנוטריון לערוך את יפוי הכוח, או לאמת את החתימות שעל גביו.

   האם נושא הנוטריון באחריות נוספת כלפי הפונה? בהחלט שכן. על הנוטריון לוודא כי מייפה הכוח מבין את המשמעות המשפטית של חתימתו על יפוי הכוח.

   במקרים בהם, ישנו ספק לגבי כשרותו המשפטית של הפונה לביצוע הפעולה, אל לו לנוטריון לאשרה, אלא לאחר ששוכנע בדבר הכשרות המשפטית.

   נוטריון – סמכויות נוספות

   ציבור הנוטריונים, מוסמך להעניק מגוון של שירותים נוטריונים, כקבוע בחוק. ייפוי כוח נוטריוני, הוא ללא ספק אחד מן השירותים החשובים בהם, אך ישנם גם רבים נוספים, כדוגמת:

   1. אימות הסכמי ממון: בני זוג המבקשים לחתום על הסכם ממון, טרם נישואיהם, צריכים לפנות אל נוטריון או לבית המשפט, לאימות ההסכם.

   2. עריכת צוואה: חוק הירושה מסמיך את הנוטריון לערוך צוואה כרשות. בשל מעמדו של האישור הנוטריוני, בוחרים אנשים רבים, לערוך צוואה בפני נוטריון.

   3. אישור נכונות תרגום: מבקש אדם להגיש לבית המשפט או לגופים ציבוריים אחרים, מסמך משפטי אשר יצא ממדינה זרה, עליו יהיה לפנות אל עורך דין נוטריון, לתרגום המסמך.

   הנוטריון יכול לתרגם את המסמך, או לאשר את נכונותו של תרגום הבוצע על ידי אחר.

   יפוי כוח נוטריוני הוא אחד משניים: יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הטעונה רישום בטאבו. טרם יערוך יפוי כוח, או יאמת את החתימות שעל גביו, יוודא הנוטריון, כי מייפה הכוח מבין היטב את המשמעות המשפטית שבחתימתו.

   יפוי כח נוטריוני - שאלות נפוצות

   מהו יפוי כוח נוטריוני?

   יפוי כוח נוטריוני הוא יפוי כוח רגיל לכל דבר, למעט העובדה שכדי שיפוי הכוח יהיה תקף, יש לפנות לנוטריון. קיימת חובה לפנות לנוטריון כשמדובר ביפוי כוח כללי, עקב היקף הסמכות הרב שמיופה הכוח מקבל, וכן כאשר מדובר ביפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין הטעונה רישום בטאבו, עקב ערכה הכלכלי המשמעותי.

   מה תפקידו של עורך דין נוטריון?

   עורך הדין הנוטריון עורך את יפוי הכוח ו/או מוודא את אמיתות החתימות שעל יפוי הכוח. כמו כן, עורך הדיון הנוטריון צריך לוודא שמיופה הכוח מבין את משמעותה המשפטית של חתימתו על יפוי הכוח.

   מה כוחו של יפוי כוח נוטריוני?

   העובדה כי מסמך יפוי הכוח חתום על ידי נוטריון, מעניקה למסמך תוקף משפטי וכן מהווה אישור על כך שהמסמך הוא תקין וכשר.

   האם ניתן לבטל יפוי כוח נוטריוני?

   כן. על מייפה הכוח להודיע על כך לנוטריון שחתם על מסמך יפוי הכוח, או להודיע על כך בכתב בפני כל נוטריון שהוא. בנוסף לנוטריון, מייפה הכוח צריך להודיע על הביטול גם למיופה הכוח. כל זאת, אם יפוי הכוח הרלוונטי הוא לא יפוי כוח בלתי חוזר (יפוי כוח הרלוונטי לעסקאות מקרקעין, שניתן לטובת צד שלישי ספציפי ונועד להבטיח את זכויותיו ביחס לנכס ספציפי).

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף