עורך דין משפטיפ
עורך דין משפטיפ
פנייה לייעוץ אישיפרטי יצירת קשר:

רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב 677786

טלפון: 077-9974772

מידע חשוב נוסף

מתי קמה לך זכות ערעור על החלטת בית משפט

קיבלת פסק דין בבית המשפט ואתה סבור כי נעשה לך חוסר צדק. האם יש לך זכות אוטומטית לערער על פסק הדין בערכאה גבוהה יותר? באיזה שלב ניתן להגיש את הערעור? ועל אלו שאלות דנה ערכאת הערעור? על ערעור בישראל במאמר שלפניכם.

יש לך שאלה משפטית? קבל מענה מקצועי בפורום בתי משפט 

מתי קמה לך זכות ערעור על החלטת בית משפט

זכות הערעור היא אחת הזכויות החשובות במערכות משפט. שופטים הם בסך הכול בני אדם, ובהחלט יתכן שהם טעו בפסק הדין. אפשרות הערעור, אפוא, היא הדרך לתקן את הטעות על ידי פנייה לערכאה גבוהה יותר, שתבחן את פסק הדין.

"מקורה של הזכות לערער נעוץ, בין היתר, בתפיסה כי החלטה אנושית עלולה להיות שגויה, וכמוה גם החלטות שיפוטיות. הערעור מהווה מעין רשת ביטחון ומערכת בקרה המקטינים – אף כי לא בהכרח מונעים – פגיעה בבעלי דין" (צוטט בבג"ץ 8194/08)

עם זאת, לא תמיד ישנה זכות אוטומטית להגיש ערעור. ישנם מקרים בהם למרות שהנך בטוח שנעשה לך חוסר צדק, אין לך זכות להגיש ערעור. במקרים כאלה, עליך לבקש מבית המשפט את הרשות לערער, ורק בהינתן אישור תוכל לערער.

ערעור בזכות

ככלל, על כל פסק דין ישנה זכות לערער פעם אחת בערכאה גבוהה יותר. כך, למשל, אם ניתן פסק דין כנגדכם בבית משפט השלום, יש לכם זכות אוטומטית להגיש ערעור על פסק הדין בבית משפט המחוזי. כמו כן, אם ניתן פסק דין כנגדכם בבית משפט מחוזי, יש לכם יש לכם זכות אוטומטית להגיש ערעור על פסק הדין בבית משפט העליון.

יוצא מן הכלל הוא פסק דין שנתקבל בבית משפט לתביעות קטנות. על פסק דין זה אין זכות ערעור אוטומטית, ועל בעל הדין לבקש מבית המשפט רשות לערער. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמדובר בתביעה בסדר גודל נמוך, והאינטרס של המערכת הוא להימנע מבזבוז משאבים יקרים על תביעות זוטרות.

לאחר שהתקבלה ההחלטה בערכאת הערעור, אין זכות אוטומטית לערער גם עליה. עם זאת, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לערער על ההחלטה בערעור, ואם הבקשה מאושרת – ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בערעור.

זכות אוטומטית לערעור – רק לאחר פסק דין סופי

הזכות האוטומטית לערעור קיימת רק לאחר שכבר נתקבל פסק הדין הסופי, אולם כל עוד מתקיימים הדיונים בבית המשפט, לא ניתן לערער בזכות על הליך ביניים כזה או אחר. בית המשפט עשוי להורות במהלך הדיונים, ועוד בטרם נתקבל פסק הדין הסופי, על צעדים כאלה ואחרים, ולבעל הדין אין זכות אוטומטית לערער עליהם באופן מידי. משכך, אם הוא חש כי נעשה לו חוסר צדק בהליכי הביניים, עליו להמתין למתן פסק הדין הסופי ואז לערער עליהם במסגרת הערעור על פסק הדין.

עם זאת, בעל הדין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לערער על הליכי הביניים. במידה ובית המשפט נותן לו רשות לכך, הוא יוכל להגיש ערעור מידי על הליך הביניים השרוי במחלוקת.

ערכאת הערעור בדרך כלל אינה מתערבת בעובדות

ככלל, ערכאת הערעור אינה דנה באמתותן של עובדות שהגיעו לבית המשפט הראשון. הנחת העבודה של ערכאת הערעור היא כי עדות או ראיה שנתקבלה בית המשפט הראשון – נכונה. תפקידה של ערכאת הערעור, אפוא, הוא לבחון את שיקול הדעת השיפוטי של השופטים בבית המשפט הראשון.

במסגרת בחינת שיקול הדעת, ערכאת הערעור עשויה לשאול: האם ישנן ראיות נוספות שלא הובאו בחשבון? האם ההלכה עליה נסמך בית המשפט הראשון הובנה על ידו נכון? על פי התשובות לשאלות הללו תקבע ערכאת הערעור האם יש מקום לבטל את פסק הדין או את חלקו.

*אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן המונח באתר משפטיפ mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו הבלעדית.

לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף