Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ

  תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ – הקדמה

  תרגום נוטריוני, לפחות כאשר הוא נעשה מעברית, נועד מעצם מהותו לשימוש מחוץ לגבולות הארץ. מהו תרגום נוטריוני? תרגום נוטריוני הוא תרגום של מסמך משפה אחת לשפה אחרת. אך הוא לא תרגום רגיל.

  תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ

  תרגום נוטריוני הוא תרגום שהתבצע על ידי נוטריון. על מנת שתרגום ייחשב תרגום נוטריוני, נוטריון צריך לתרגם בעצמו את המסמך או לעבור על המסמך המקורי ועל המסמך בשפת התרגום ולוודא שהתרגום משקף את האמור במסמך המקורי בצורה מדויקת. כמובן שאחרי שהוא תרגם או ווידא דיוק, נוטריון צריך להטביע את החותם שלו על גבי המסמך ולחתום עליו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ – למה הוא בדרך כלל משמש?

   ניתן למצוא נוטריון לשם תרגום נוטריוני של מסמכים מסוגים רבים. אך יש שלוש קטגוריות שהן המוכרות ביותר כאשר מדובר על תרגומים נוטריוניים:

   1. תעודות השכלה – סטודנטים הרוצים ללמוד מחוץ לגבולות המדינה יצטרכו למצוא נוטריון לשם תרגום נוטריוני של תעודת הבגרות שלהם, גיליון הציונים בתואר ושאר מסמכי ההשכלה שלהם לפי דרישת האוניברסיטה או המכללה שבה הם רוצים ללמוד.

   2. מסמכי תנועה בין מדינות – כאשר אנשים רוצים לעבור ממדינה למדינה לשם הגירה, עבודה וכו', הם יצטרכו לדאוג לתרגום נוטריוני של מסמכים כגון הדרכון שלהם, תעודת הזהות שלהם, תעודת הנישואין שלהם ועוד מסמכים כאלה. יש לציין שלא דורשים תרגום נוטריוני לכל מטרה.

   למשל, אם המטרה היא טיול קצר, אפשר להסתפק בדרכון. כמו כן, אם עוברים ממדינה למדינה באיחוד האירופי, אז כנראה שלא צריכים מסמכים רבים ואפשר להסתפק בתרגום נוטריוני לשפה רשמית אחת של האיחוד האירופי.

   3. מסמכים משפטיים – כאשר מגישים מסמך לבית משפט במדינה מסוימת והמסמך כתוב בשפה שאינה השפה הרשמית של אותה מדינה, יש לעשות תרגום נוטריוני של המסמך לשפה רשמית של המדינה.

   תרגום נוטריוני – מה התעריף?

   אחרי שהבנו מתי מגישים תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ, ישנה השאלה כמה זה עולה לנו. ובכן, לפי העדכון האחרון (ב- 01.01.2015) של משרד המשפטים, אלו התעריפים:

   א. יש לשלם 208 ש"ח עבור תרגום נוטריוני על ידי נוטריון של עד מאה מילים.

   ב. יש לשלם 153 ש"ח בשביל תרגום על ידי נוטריון של כל מאה מילים (או חלק ממאה מילים) כל עוד לא עוברים אלף מילים במסמך.

   ג. יש לשלם 80 ש"ח בשביל תרגום נוטריוני של כל מאה מילים (או חלק ממאה מילים) כאשר עברנו את אלף המילים.

   ד. יש לשלם 66 ש"ח עבור אישור נוסף באותו מעמד לאותו תרגום.

   תעריף זה הוא אחיד לכל הנוטריונים ולכל לקוחותיהם. חשוב לציין כי יש להוסיף לסכום זה מע"מ.

   תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ – מתי צריכים אישור אפוסטיל?

   תרגום נוטריוני אינו סוף הדרך. כאשר מגישים תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות הארץ למדינה שחברה באמנת האג (ואלו רוב המדינות המערביות) יבקשו גם אישור אפוסטיל בנוסף לתרגום הנוטריוני. אישור האפוסטיל אומר שהנוטריון אינו סתם מתחזה. אישור האפוסטיל ניתן על ידי משרד המשפטים באמצעות לשכת בית משפט שהוסמכה לכך על ידיו. לשכות אלה נמצאות ברוב חלקי הארץ. האגרה עבור אישור אפוסטיל היא 32 ש"ח.

   אם תרגום נוטריוני יוגש מחוץ לגבולות הארץ למדינה שלא חתמה על אמנת האג, יש לפעול בשלושה שלבים:

   1. לקבל אישור כאמור (אך לא אפוסטיל) מלשכת בית משפט.

   2. לקבל אישור ממשרד החוץ. לרוב מדובר במסמכים ציבוריים.

   3. לקבל אישור מהנציגות של אותה מדינה בארץ.

   רשימה של המדינות שחברות ושלא חברות באמנת האג ניתן למצוא באתר משרד המשפטים.

   ישנם נוטריונים אשר דואגים לסידורים אלה בעצמם (יכול להיות שבתשלום נוסף) ולעיתים הלקוחות יצטרכו לדאוג לסידורים אלה בעצמם.

   תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות המדינה – מבט היסטורי קצר:

   עד שנת 1976 נשארו בתוקף בישראל החוקים הבריטיים בנוגע לנוטריונים.

   כתוצאה מכך, הייתה הפרדה בין נוטריונים שרשאים לעסוק במסמכים שאמורים להיות מוגשים בארץ לבין נוטריונים שרשאים לעסוק במסמכים שנועדו לשימוש מחוץ לגבולות המדינה, קרי בתרגומים נוטריוניים. משנת 76' התפקידים אוחדו וכל נוטריון רשאי לעסוק בכל תפקיד (התפקידים נמצאים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים).

   תרגום נוטריוני מחוץ לגבולות המדינה – סיכום:

   תרגום נוטריוני הוא שירות חשוב שמבצע נוטריון. הוא מאפשר לאנשים ללמוד מחוץ לגבולות המדינה, לעבוד בחו"ל, להגר למדינה אחרת או לעסוק בעניינים אחרים במדינות שונות תוך הסתמכות על מסמכים שהוצאו בארץ ונכתבו בעברית. יש לשים לב לתעריף שמותר לנוטריון לגבות. כאשר מדובר בתרגום נוטריוני, סביר להניח שתצטרכו אישור אפוסטיל בנוסף לתרגום הנוטריוני ולכן יש לשים לב גם לכך.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף