Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  הפרת זכויות יוצרים – העונש הראוי

  ההגנה על זכויות יוצרים בישראל קיימת תקופה ארוכה ביותר. מסקנתנו מכך היא כי ישנה הבנה והכרה כי זכויות יוצרים הם חלק בלתי נפרד מקניינו של אדם.

  הפרת זכויות יוצרים – העונש הראוי

  זכויות יוצרים זקוקות להגנה מתאימה ויש להעניש את מי שפוגע בזכויות הללו. בשנת 2007 נחקק חוק זכויות יוצר חדש שהחליף את החוק המנדטורי שפעל כאן עד אז. מלאכת החוק החדש נמשכה שנים רבות. נשאלת השאלה האם כיום המצב המשפטי באשר לזכויות יוצרים הוא מצב ראוי?

  תוכן עניינים

  חוק זכויות יוצרים – מה חדש?

  החוק החדש בעניין זכויות יוצרים הביא עמו כל מיני שינויים. הבה נסקור את החשובים שביניהם:

  1. דרישת המקוריות – החוק מגן על יצירות מקוריות בלבד. יצירה אשר הועתקה, גם אם ברשות, איננה יצירה מקורית על פי החוק. בחוק הקודם דרישת המקוריות הייתה מאוד מעומעמת ועתה היא עיקרית ומרכזית בהגנה על זכויות יוצר.

  2. דרישת הקיבוע – היצירה המקורית חייבת להיות מקובעת בחפץ פיזי מסוים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   3. פרסומים רשמיים – החוק קובע כי לא קיימת זכויות יוצרים על פרסומים רשמיים כגון חוקים, תקנות, פסקי דין וכדומה.

   4. העמדה לרשות הציבור – זכות חדשה נוספת ליוצר אשר באמצעותה יכול היותר להעמיד את יצירתו לרשותו של הציבור כרצונו.

   5. תקופת הזכות – זכות היוצר חלה על היוצר במשך כל חייו ועד שבעים שנה לאחר שנפטר. זוהי קביעת החוק החדש. החוק הקודם הבחין בין תחום הצילום ליצירות אחרות וקבע כי תקופת הזכות בצילום היא חמישים שנה בלבד. החוק החדש ביטל את ההפרדה הזו.

   הפרת זכויות יוצרים – ענישה

   המפר זכויות יוצרים יכול לשלם קנס ויכול שיקבל סנקציה פלילית ויישב בבית הסוהר לתקופה של 5 שנים. הנפגע מהפרת זכות יוצר יכול לקבל פיצוי כספי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ₪. האם שתי הסנקציות הללו הן עונש מספק למפר זכויות יוצרים? מה דעתכם?

   אם מישהו פורץ לבית שלנו, הוא עבריין פלילי. אם מישהו עושה שימוש לא נאות ביצירה שלנו מן הראוי שייחשב כעובר עבירה פלילית גם הוא.

   נדמה שהאפשרות הזאת לקבלת מאסר בגין הפרת זכות יוצרים היא ראויה. האפשרות הזאת מגלמת בתוכה את החשיבות הגדולה של זכות היוצר ואת הצורך להרתיע אנשים מלפגוע בה. מה באשר לפיצוי כספי?

   האפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק מבטאת בצורה פנטסטית את החשיבות שבשמירה על זכויות יוצרים. קבלת פיצוי ללא צורך להוכיח את הנזק שנגרם קיימת בשל ההבנה וההכרה כי הוכחת הנזק במקרה של הפרת זכויות יוצרים איננה משימה פשוטה והקושי שבהוכחת הנזק לא מבטל את זכותו של נפגע לקבלת פיצוי.

   פיצוי כספי – השינוי בחוק

   החוק החדש מ-2007 ביטל את הרף המינימאלי לפיצוי ללא הוכחת נזר שהיה קיים עד אז. במקומו, נקבע רף מקסימאלי חדש העומד על סך של 100,000 ₪.

   הביקורת כנגד השינוי הזה טענה כי ביטול עקרוני ומוחלט של רף מינימאלי מטה את כף המאזניים לטובת זכות השימוש ביצירות, יתר על המידה ופוגע בחשיבות השמירה על זכויות יוצרים. מה דעתכם?

   קחו עמדה! האם העונשים הקיימים כיום כנגד מפרי זכויות יוצרים הם עונשים ראויים?

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף