Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני תעבורה – משפט פסילה מנהלית

  פסילה מנהלית הינה למשך 30, 60 או 90 ימים. התנאים של הפסילה המנהלית: ראיות לכאורה או אפילו פחות מלכאורה, צריכים מסוכנות הנלמדת מהמקרה ומגיליון ההרשעות וכמו כן ישנה התחשבות בנסיבות אישיות.

  דיני תעבורה – משפט פסילה מנהלית

  גם כאשר קמו התנאים בדו"ח או בתאונה רגילה, כלומר בפסילות של ה- 30 וה- 60, עדיין קצין המשטרה לא חייב לפסול את הרישיון אלא הוא רשאי לכך.

  תוכן עניינים

  אולם כאשר מדובר בתאונה קטלנית, בתאונה שקיפחה חיי אדם, כאשר קיימות ראיות לכאורה קמה חזקת מסוכנות מעצם התאונה בחומרתה, ואז יהא הקצין מחויב לפסול את הרישיון למשך 90 יום- במקרה זה הפקודה בדיני תעבורה הגבילה את שיקול דעתו של קצין המשטרה וחייבה אותו לשלול את רישיון הנהיגה של העבריין.

  הליך הפסילה המנהלית בדיני תעבורה

  הליך הפסילה עצמו הוא הליך מנהלי ויחולו עליו כללי המשפט המנהלי, וככזה אנו מכניסים דרך כללי המשפט המנהלי את כללי הצדק הטבעי, תורת הבטלות היחסית, מעשה הרשות אינו בטל מעצמו, יש צורך להכריז על הבטלות גם אם זהו פגם היורד לשורשו של עניין.

  במידה וקצין המשטרה פסל את רישיון הנהיגה ללא מתן זכות שימוע הפעולה הינה בטלה מעיקרה. לעניין שימוע מאוחר, יש הסבורים כי בעזרתו ניתן לתקן את ההחלטה, אולם יש הגורסים כי גם ככה הרשות לא תשנה את ההחלטה – אין החלטה חד משמעית בעניין זה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ערעור על החלטת קצין

   אם לא היה מדובר בהוראה סטטוטורית הערעור היה נעשה בדרך של עתירה מנהלית, אלא שכאן יש התייחסות לנושא בפקודה בדיני תעבורה וערעור על החלטת הקצין תיעשה בבית המשפט לדיני תעבורה – המבקש בוחר את הפורום לעתירה. אין מגבלת זמן להגשת הבקשה, מכאן ייגזר שבית המשפט ישמעו את הבקשות הללו בדחיפות.

   בתי המשפט לדיני תעבורה שומעים את הבקשות לביטול פסילה מנהלית בערך תוך 4-5 ימים. זהו ערעור בזכות לשלום על החלטת הקצין, ואח"כ ערעור בזכות לבית המשפט מחוזי – ערר ואח"כ בש"פ ערעור ברשות לעליון.

   בבקשה המנהלית מוסמך בית המשפט לדיני תעבורה לבטל את החלטת הקצין, לשנות את החלטתו, להתנות תנאים לפסילה, לאשר את ההחלטה, לקצר את ההחלטה, ולכן המשמעות היא שלא תמיד יש מה להפסיד בערעור. מה שוקל בית המשפט? את שיקולי הקצין: ראיות, מסוכנות ונסיבות אישיות.

   היתרון בהעברת התיק העיקרי

   אם נצליח להעביר את התיק העיקרי למקום שבו אנו גרים הפסילה המנהלית נבלעת לתוך פס"ד – הדבר אומר כי את הפסילה המנהלית ניתן לדחות את הביצוע שלה משום שהיא חלק מפס"ד, חלים עליה הכללים של פס"ד רגיל ולא כללי המשפט המנהלי.

   בגזר הדין בד"כ בית המשפט יקזז את תקופת הפסילה שכבר ניתנה. פעמים רבות מסתפקים בפסילה המנהלית בתור העונש המרכזי של התיק העיקרי, ואז אנו מנצלים את המומנטום, נגיע לתובע עם הפסילה המנהלית, ואפשר אולי לסגור את התיק. הפסילה המנהלית אינה באה על חשבון ענישה, שכן מטרתה של הפסילה המנהלית היא להוריד מהכביש לאלתר נהג מסוכן לתקופת צינון – זוהי לא ענישה.

   אפילו שנאמר שהפסילה המנהלית אינה באה על חשבון ענישה, ניתן בד"כ לקזז את הפסילה המנהלית מהעונש שניתן בתיק העיקרי.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף