Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני תעבורה – משפט בימ"ש לתעבורה

  דיני תעבורה – משפט בימ"ש לתעבורה

  תוכן עניינים

  תפקידו של בית משפט לתעבורה

  בית משפט לתעבורה לא דן רק בתאונות דרכים ועבירות תנועה אלא בעוד שורה של חיקוקים ספציפיים. ניתן ללמוד מסעיף 25 לפקודת התעבורה כי בית משפט זה עוסק בין היתר ברישוי מסמכים, מהילת דלק, פיקוח על תחנת דלק, התנהגות של נותני שירות ציבורי (אוטובוסים, מוניות) ואף בעבירות על חוק הפיקוח מצרכים ושירותים.

  האפשרויות העומדות בפני נאשם בבואו לבית משפט לתעבורה

  בבואו של הנאשם לביהמ"ש, מקבל האחרון דף הסבר לנאשם ובו מוצגות בפניו אפשרויות הפעולה שלו, המופיעות כדלהלן:

  א. באפשרותך להודות בכתב ובעל-פה בעבודות שבכתב האישום, או לכפור בעל-פה בעובדות שבכתב האישום.

  ב. אם תכפור- תוזמן לשמיעת ראיות.

  ג. אם לא תופיע לראיות יראך בית המשפט כמודה באשמה ודינך יגזר בהעדרך.

  ד. לשמיעת ראיות יוזמנו עדי התביעה הרשומים בכתב האישום. עדיך יוזמנו על-פי בקשתך בכתב והפקדת שכר עדים.

  ה. אם תודה באשמה בכתב – תישפט בהעדרך וגזר-הדין ישלח אליך.

  ו. קנס ישולם מייד ו/או במועד שקבע בית המשפט. איחור בתשלום גורר תוספות פיגורים ועיכוב חידוש רישיון נהיגה.

  ז. הוטלה פסילת רישיון נהיגה – יופקד הרישיון במזכירות בית המשפט לאלתר ו/או במועד שנקבע בגזר-הדין. לא יופקד הרישיון – לא יחודש ו/או ייתפס על-ידי המשטרה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתן גזר דין

   הואיל והעבירות עליהם נשפטים בבית משפט לתעבורה הינן עבירות קלות יותר, ניתן לחשוב כי סמכויותיו של בית משפט זה הינן מצומצמות.

   עם זאת העונשים אשר נפסקים בבית משפט לתעבורה אינם קלים כלל וכלל- בסמכות בית משפט לתעבורה להטיל עונשים מגוונים החל מפסילת הרישיון לתקופות ממושכות (בפועל או על תנאי), מבחני נהיגה, קנס כספי כבד ובמקרים חמורים אף מתן עבודות שירות או מאסר בפועל.

   הגשת ערעור על פסק דין

   פסק דין של בית משפט לתעבורה ניתן לערעור לבית משפט מחוזי עד ‏45 ימים מיום מתן פסק הדין, כאשר לבקשה יש לצרף עותק מאושר של פסק הדין.

   במקרים ספציפיים בהם לנאשם הובהר כי נשפט בהעדרו אך לא הודע לו על מתן גזר הדין ועברו ‏45 ימים מיום גזר הדין אשר בהם ניתן להגיש ערעור, רשאי האחרון להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט המחוזי לקבלת רשות להארכת מועד הגשת הערעור.

   כל ערעור יטופל לגופו זאת על פי תוצאות הבקשה לרשות הארכת מועד הגשת הערעור.

   מיקומם של בתי הדין לתעבורה

   על עבירת תנועה שבוצעה ניתן להישפט בבית משפט לתעבורה קרוב לביתך, גם אם מקום ביצוע העבירה היה בתחום שיפוטו של בית המשפט לתעבורה אחר.

   ברחבי הארץ קיימים 15 בתי משפט לתעבורה הממוקמים בת"א, רמלה, פ"ת, נתניה, ק"ש, צפת, עכו, נצרת, ירושלים, חיפה, חדרה, ב"ש, אשקלון, אשדוד ואילת.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף