Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה – חוק הודעה מוקדמת

  דיני עבודה - חוק הודעה מוקדמת

  תוכן עניינים

  מה קובע חוק הודעה מוקדמת?

  חוק הודעה מוקדמת קובע למעשה כי עובד רשאי להתפטר תוך הודעה מראש לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות ולא צריך לקבל את אישור המעביד.

  סעיף 5 לחוק זה קובע כי הוראות סעיפים 3 ו-4 המתייחסות להודעה מוקדמת לפיטורין לעובד במשכורת ולהודעה מוקדמת לעובד בשכר יחולו בשינויים המחויבים על הודעה מוקדמת להתפטרות.

  במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ממשיך למעשה העובד להיות קשור למקום העבודה ומקבל תמורה כספית בגין אותם ימים, אך הוא גם יודע כי זמנו במקום העבודה קצוב.

  מה יכול עובד לעשות לאחר שקיבל הודעה כאמור בחוק הודעה מוקדמת?

  עובד אשר קיבל הודעה מוקדמת כאמור בחוק הודעה מוקדמת על פיטוריו יכול לפעול במספר דרכים. ראשית כל, עליו להתחיל לחפש מקום עבודה אחר.

  אפשרות שנייה היא שהעובד ינסה להישאר במקום עבודתו שהרי באם הפיטורין הם על רקע סכסוך עם הממונה על העובד אז במקומות עבודה גדולים ישנה אפשרות להעביר עובד לעבודה במחלקה אחרת תחת ממונה אחר ובכך לפתור את הבעיה.

  האופציה השלישית שניצבת לעובד היא תביעת פיצויים בגין הנזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה, ובמקביל לתביעת הפיצויים ניתן לתבוע גם את אכיפתו של החוזה, כלומר ביטול מעשה הפיטורין. תביעה לאכיפת חוזה העבודה והחזרתו של העובד למקום העבודה יכולה להיות בעייתית אפילו אם הפיטורין בוצעו שלא כדין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסיבה לכך היא שיחסי העבודה הם יחסים אישיים ומכיוון שהם כאלו לא ניתן לחייב את המשך היחסים כנגד רצון אחד הצדדים.

   בעייתיות נוספת העולה מניסיון אכיפת חוזה עבודה, כלומר החזרתו של העובד למקום העבודה, היא שדבר זה מצריך פיקוח יומיומי מטעם בית הדין כדי לוודא שצו האכיפה שניתן אכן מתבצע, וברור לכל כי אין למערכת המשפט את האמצעים בכדי לבדוק את ביצוע הצו.

   כיצד מחשבים לפי חוק הודעה מוקדמת את פרק זמנה של ההודעה?

   לפני שעונים על שאלה זו יש לבצע הבחנה בין עובד בשכר לבין עובד במשכורת. עובד במשכורת הוא עובד שהתשלום עבור עבודתו משתלם על בסיס של חודש או תקופה ארוכה יותר, כלומר העובד מקבל את המשכורת בסוף כל חודש על בסיס חודשי.

   עובד בשכר לעומת זאת הוא עובד שאינו עובד במשכורת כלומר משכורתו עבור השירותים שנתן אינה משולמת על בסיס חודשי אלא על בסיס יומי או שעתי.

   לאחר ביצוע הבחנה זו ניתן לבדוק כיצד מחושבים ימי ההודעה המוקדמת המגיעים לעובד עקב פיטורין או התפטרות.

   סעיף 3 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות קובע כי עובד חודשי זכאי ליום הודעה מוקדמת עבור כל חודש עבודה מששת חודשי העבודה הראשונים, והחל מהחודש השביעי ועד סוף שנת העבודה הראשונה הוא זכאי לעוד 6 ימי הודעה מוקדמת, ומתווספים לאלו עוד יומיים וחצי הניתנים בגין כל חודש עבודה בששת החודשים האחרונים של שנת העבודה הראשונה.

   בסך הכל על ידי חישוב פשוט מוצאים כי לאחר שנה של עבודה על ההודעה בנוגע לפיטורין או התפטרות להיות לפחות 27 יום לפני שהמעשה ייצא לפועל.

   משנת עבודתו השנייה של העובד זכאות להודעה מוקדמת כבר עולה לתקופה של חודש. בנוגע לעובד בשכר לפי סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת הוא זכאי לקבלת הודעה חודש לפני רק משנת עבודתו הרביעית.

   האם ישנם מקרים בהם נשללת הזכות להודעה מקודמת?

   הזכות להודעה מוקדמת נשללת במצבים מיוחדים בהם המשך העסקתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת יפגעו במעביד.

   לדוגמא כאשר עובד פוטר עקב הפרת משמעת חמורה או עובד שפתח עסק מתחרה והפנה לקוחות לעסקו הפרטי גם כן לא יהיה זכאי לתמורה המתקבלת עקב ההודעה המוקדמת.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף