Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  ייצוג על ידי עו"ד פלילי בעבירת העלבת עובד ציבור

  גידול במקרים של תקיפת עובדי ציבור הביא את משטרת ישראל לפעול להגברת האכיפה בעבירות כאלה. מזה מספר שנים, הציבור נחשף לידיעות על תקיפות של צוותים רפואיים, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות, מורים, עורכי דין ועוד.

  ייצוג על ידי עו"ד פלילי בעבירת העלבת עובד ציבור

  לשם מיגור התופעה, בתי המשפט נוטים להחמיר את הענישה על עבירות של תקיפת והעלבת עובד ציבור הקבועות בחוק העונשין. אדם העומד לדין בגין העלבת עובד ציבור, רשאי לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי שייצגו במשפט.

  תוכן עניינים

  מהי העלבת עובד ציבור?

  העלבת עובד ציבור על פי חוק העונשין הינה אמירת דברים מעליבים כנגד מי שמוגדר בחוק כעובד ציבור, ללא דרישה כי הדברים שיאמרו יהיו דברי שקר. יודגש, כי חוק לשון הרע אינו חל על האיסור להעלבת עובד ציבור.

  המחוקק מודע לכך שעובדי ציבור, משום המגע היום יומי בו הם באים עם ציבור מגוון, חשופים במהלך עבודתם להתמרמרויות והטחת עלבונות מהציבור אותו עובדי הציבור משרתים.

  פעמים רבות, אזרחים שדרישותיהם מסורבות לקבלת תשלומים שונים וקצבאות, או קבלת הנחות ממיסים שונים, או בקשות שונותו מגוונות, מביעים את מורת רוחם מדחיית בקשתם על ידי העלבת עובד ציבור המשרת אותם, וחלקם אף נוהגים באלימות מילולית או פיסית, ונדרשים בשל כך לייצוג על ידי עו"ד פלילי במשפט בגין העלבת או תקיפת עובד ציבור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד נעשית העלבת עובד ציבור?

   העלבת עובד ציבור על פי חוק העונשין יכולה להיעשות בדרך של תקיפה מילולית, תנועות מגונות, או במעשים. העלבת עובד ציבור, יכולה שתיעשה במקרה בו העלבת העובד נגזרת ממילוי תפקידו של עובד הציבור.

   על מי שמעליב עובד ציבור להיות מודע למעשיו, אך אין דרישה כי המבצע העלבת עובד ציבור יתכוון באופן מיוחד להעליב את עובד הציבור, ודי כי הדברים שנאמרו יהיו בעלי אופי מעליב, הכולל פגיעה בשם הטוב של העובד בעיני אחרים.

   העונשים המוטלים על העלבת או תקיפת עובד ציבור

   תקיפת עובד ציבור – בגין תקיפת עובד ציבור, חוק העונשין בו עוסקים עו"ד פליליים קובע עונש מרבי של עד חמש שנות מאסר. במקרה של תקיפת שוטר, עונש המאסר המקסימאלי בגין תקיפת שוטר הינו שלוש שנות מאסר. תקיפה בנסיבות מחמירות עומד על חמש שנות מאסר. מי שנאשם בגין תקיפת עובד ציבור, טוב יעשה אם ייעזר בשירותיו של עו"ד פלילי.

   העלבת עובד ציבור – בגין העלבת עובד ציבור, העונש המרבי הקבוע בחוק העונשין עומד על ששה חודשי מאסר, כפי שיודע עו"ד פלילי. הפרעה לעובד ציבור למילוי תפקידו, דינה עד שנת מאסר אחת. גם במקרה של העלבת עובד ציבור, מדובר במשפט פלילי, ולכן רצוי להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי.

   הבעייתיות החוקית באיסור העלבת עובד ציבור

   איסור העלבת עובד ציבור הוא איסור שנוי במחלוקת, כפי שיודעים עו"ד פליליים.

   יתרונו הגדול של איסור העלבת עובד ציבור הוא בהגנה על עובדי ציבור החשופים מדי יום לעלבונות מצד הציבור אותו הם משרתים. עם זאת, חסרונו הוא בעצם איסור על העלבת עובד ציבור אשר יש בו אלמנט של "סתימת פיות", פגיעה בחופש הביטוי וחסימת ביקורת אזרחית כלפי עובדי הציבור שתפקידם לשרת את הציבור.

   לסיכום, העלבת עובד ציבור היא עבירה שעניינה הטחת עלבונות במי שהגדיר החוק כ"עובד ציבור". עלבונות יכולים שיעשו במילים, בתנועות או במעשים. המחוקק מנסה, על ידי איסור העלבת עובד ציבור הקבוע בחוק העונשין, להגן על עובדי הציבור מפני זעמו של הציבור עימו עובדי הציבור באים במגע יום יומי.

   הענישה בגין העלבת עובד ציבור חריפה, ועלולה להגיע לששה חודשי מאסר. על כן, רצוי לפנות לייצוגו של עו"ד פלילי. עם זאת, איסור העלבת עובד ציבור הינו שנוי במחלוקת משום פגיעתו בחופש הביטוי.

   להתייעצות עם עורכי דין פליליים בענייני העלבת עובד ציבור ובעניינים פליליים נוספים, ניתן לפנות לפורום פלילי באתר הפורומים המשפטיים.

   לקריאה נוספת בנושא

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף