Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט אזרחי – כל התשובות למי שקיבל זימון למשפט

  במאמר מענה על כל השאלות הנובעות מקבלת זימון למשפט אזרחי. תוך מתן הסברים אודות הכנת כתבי טענות, לרבות, כתב תביעה, כתב הגנה, וכתב תביעה שכנגד. ההליכים בקדם משפט, ההליך הדיוני בעת דיון בבית המשפט ועוד.

  משפט אזרחי – כל התשובות למי שקיבל זימון למשפט

  תוכן עניינים

  משפט אזרחי – כתב תביעה

  זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסוד של כל אדם. מכאן, שניתן לפתוח בהליך משפטי נגד אדם אחר, ובלבד שהחוק מכיר בנתבע הפוטנציאלי כאישיות משפטית, בעלת זכויות וחובות, הכשירה להיתבע. בין היתר, ניתן לתבוע אדם, חברה בע"מ, שותפות, רשות ואף את מדינת ישראל.

  משפט אזרחי, לעולם יתחיל עם הגשת כתב תביעה לבית משפט. כתבי טענות גודרים את המחלוקות בין בעלי הדין (מסיבה זו, מנועים בעלי הדין מלטעון, במהלך משפט, טענה שלא הוזכרה בכתבי טענותיהם).

  בכתב התביעה על התובע לפרוס את העילות העובדתיות המבססות את זכאותו לסעד המבוקש. בשלב זה אין צורך לציין את ההוכחות המבססות עובדות אלו. במידה וכתב התביעה אינו מגלה עילה נגד הנתבע, בסמכותו של בית משפט למחוק אותו, מכוח תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי.

  בכתב התביעה על התובע לציין מפורשות סעד שבית משפט מוסמך ליתן (על פי כללי הסמכות העניינית). בית משפט לא יעניק סעד שלא התבקש ליתתו, אף אם צודק ונכון לעשות כן.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   משפט אזרחי – כתב הגנה

   לנתבע המקבל כתב תביעה בצירוף הזמנה לדיון בבית משפט, מוקצבים 30 יום להגשת כתב הגנה, הנספרים מיום המצאת כתב התביעה לנתבע.

   בכתב ההגנה על הנתבע להתייחס לכל טענה שנטענה בכתב התביעה, ללא הכחשות כלליות. כאשר, הנתבע אינו מתייחס לטענה מטענות התביעה, תיחשב שתיקתו זו, בעיני בית משפט, כהודאה (כלל זה אינו חל באשר לשיעור דמי נזק וסכום הפיצוי, הנחשבים למוכחשים מראש).

   במידה והנתבע אנו מגיש לבית משפט כתב הגנה במועד, בסמכותו של בית משפט ליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד, מבלי להיזקק לטענות ההגנה, זאת מכוח תקנה 97 לתקנות סדר הדין האזרחי.

   עם זאת, בפועל, למרות התקנה המחייבת, רובם של פסק הדין הניתנים בהיעדר הגנה, מתבטלים, לבקשתו של הנתבע.

   ישנן מספר טענות מקדמיות, שעל הנתבע להעלות בכתב ההגנה (העלאת טענות אלו בשלב מאוחר יותר, לא בהכרח תישמע) , והן: תביעה שהוגשה לבית משפט בחוסר סמכות מקומית או עניינית, כתב תביעה שאינו מגלה עילה, חוסר כשרות משפטית להיתבע, מעשה בית דין בעילה זו (כאשר בית משפט כבר פסק והכריע בעניין), התיישנות, היעדר יריבות, הסכם בוררות או גישור בין בעלי הדין.

   משפט אזרחי – תביעה שכנגד

   נתבע רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד לבית משפט, בצירוף לכתב ההגנה. תביעה שכנגד תוגש לבית משפט, נגד התובע המקורי בתביעה.

   די בזהות בין בעלי הדין, בכדי שתקום זכאותו של הנתבע להגיש כתב תביעה שכנגד נגד התובע המקורי, ואין דרישה שהעילות יתבססו על אותה מסכת עובדתית הזהה לזו של התביעה המקורית.

   משפט אזרחי – קדם משפט

   קדם משפט הינו הליך טרומי בין הצדדים שנועד לנסות ולקצר את ההליך המשפטי, לברר את המחלוקת ולנסות ולהביא לפשרה בין הצדדים. בהסכמת הצדדים, ניתן אף להעביר את ההכרעה במחלוקת למסגרת של יישוב סכסוכים או גישור.

   בשעה שלא עלה בידי בית משפט להביא לסיום המחלוקת או להעבירה למוסד אחר, יתמקד בית משפט בהכנת התיק לשלב ההוכחות, בחינת התיק והראיות, תוך השוואה בין הגרסאות הסותרות בין בעלי הדין, לרבות בקשה להגשת תצהירי עדות ראשית של הצדדים, גילוי מסמכים ושאלונים, כל זה בכדי לאפשר דיון ענייני, מהיר ויעיל.

   משפט אזרחי – ההליך הדיוני

   משפט מתחיל עם פרשת התביעה, במהלכה מביא התובע את ראיותיו ועדיו בפני בית משפט.

   לאחר מכן, מתחילה פרשת ההגנה, בה הנתבע מציג את ראיותיו שלו ומנסה להפריך את טענות התובע. עדים יכול שיחקרו הן על ידי התביעה והן על ידי ההגנה, בחקירה ראשית, חקירה נגדית וחקירה חוזרת.

   עדות זו יכול שהיה בעל פה על דוכן העדים, ויכול שתהיה בצורת תצהיר עדות ראשית. לאחר שלב זה, יחל שלב הסיכומים, היכול אף הוא להיות באמצעות טיעונים בעל פה או בכתב, במהלכו מסכמים הצדדים את הנקודות המהותיות במשפט.

   פסק דין, בעניינם של בעלי הדין, יינתן בתום הדיון, או לאחר מכן, בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, אך לא יאוחר משלושים יום לאחר תום הדיון האחרון.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף