Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  האם עצמאי גם מקבל פיצוי בגין תאונת עבודה?

  עובד עצמאי שדואג לשלם בקביעות את דמי הביטוח הלאומי, לרוב יהיה זכאי לפיצוי בגין תאונת עבודה. יתכן שיהיו זכויות נוספות שיקבל באם יוכר כנפגע תאונת עבודה. בנוסף לכך ובהתאם למידת חומרת הפגיעה, עובדים עצמאים יהיו זכאים לטיפולים רפואיים בחינם, כמו גם דמי אשפוז, במקרה הצורך.

  האם עצמאי גם מקבל פיצוי בגין תאונת עבודה?
  יש כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם על מנת לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לעצמאי שנפגע בתאונת עבודה: רישום ברשויות המס ובביטוח לאומי כעובד עצמאי, טרם קרות התאונה, תזמון התביעה – על מנת לקבל את ההכרה והפיצוי על הפגיעה, על העובד העצמאי לתבוע את הביטוח הלאומי בהקדם האפשרי ותוך שנה מיום שקרתה תאונת העבודה.

  תוכן עניינים

  מה התנאי לקבלת פיצויים לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה?

  עורך דין תאונות עבודה תומר בכר מסביר כי החוק קובע שעובד עצמאי הוא כל אדם העוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע. בנוסף, הכנסתו ממשלח ידו זה לא תפחת מ- 50 אחוז מן השכר הממוצע במשק.

  לחילופין, עובד יחשב עצמאי אם הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות מדי שבוע בממוצע, והכנסתו איננה נמוכה מהסכום הקבוע בחוק. גם בהתקיים רק אחד מהתנאים הללו, עובד עשוי להיחשב עצמאי. בכל מקרה, העצמאי זכאי לאותן זכויות שלהן זכאי העובד השכיר בהכרה בתאונת עבודה.

  האם ביטוח לאומי יכול לדחות תביעת תאונת עבודה של עצמאי?

  במקרה של דחיית התביעה ע״י ביטוח לאומי, תצטרכו להגיש תביעה המחודשת תוך שנה מהמועד בו התקבל הסירוב מביטוח לאומי. במקרים מסוימים, אפשר לערער על החלטת הוועדה הרפואית תוך 60 ימים ממועד קבלת הסירוב מהביטוח הלאומי. בכל מקרה של דחייה, מומלץ לפנות לסיוע משפטי מעורך דין שתאונות עבודה לעצמאים הן המומחיות שלו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אילו מקרים יחשבו כתאונת עבודה לעצמאי?

   1. תאונה בסביבת העבודה של העובד העצמאי: כלומר, במקום מוגדר, ושבעבודתו הוא נפצע בתקרית בעלת אופי תאונתי. למשל, נגר שנפצע במנסרה שבה עבד כעצמאי, מוסכניק שנפגע תוך עבודה במוסך.
   2. תאונה בדרך של העצמאי לעבודה או בחזרה ממנה: כל עוד לא הייתה סטיה גדולה מהדרך לעבודה או ממנה. למשל, סטיה מן המסלול הרגיל למטרת קניות, יכולה להיחשב סטיה גדולה אלא אם הקניה נעשית עבור העבודה, למשל, שף פרטי שקונה מצרכים לבישול בבית הלקוח.
   3. תאונה בשעות העבודה מחוץ לסביבת העבודה: עבודתם של עצמאים רבים מתאפיינת בהתניידות ממקום למקום, ואינה בהכרח קשורה למקום עבודה קבוע. למשל, חשמלאי, אינסטלטור, וכדומה.

   האם עצמאי זכאי לדמי פגיעה/ ימי מחלה לאחר תאונת עבודה?

   בכפוף להכרה כעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה, נפגע תאונת עבודה עצמאי זכאי לקבל קצבת דמי פגיעה עד 90 ימים מיום הפגיעה. כמו כן זכאי המבוטח לטיפול רפואי חינם, כל זאת כדי לסייע לו לעבור את הימים שלאחר הפגיעה. קצבת דמי פגיעה היא הקצבה המשולמת עבור הימים בהם העובד לא עבד לאחר התאונה, בדומה לימי מחלה.

   נפגע תאונת עבודה עצמאי זכאי לקבל קצבת דמי פגיעה עד 90 ימים מיום הפגיעה

   טיפים להתנהלות לאחר פגיעה בעבודה כעצמאי

   תיעוד הפגיעה בעבודה – חשוב לרשום כמה שיותר פרטים בנוגע לפגיעה, אם אפשר גם לצלם את מקום האירוע. אם יש בסביבה עדים לתאונה, שמות וטלפונים שלהם.

   דיווח לקופת החולים – חשוב לגשת ולדווח בהקדם על הפגיעה במרפאה או לרופא משפחה גם אם מדובר בפגיעה קלה – הביקור בקירוב לקרות התאונה, חשוב גם לקבלת טיפול מותאם וגם לצורך איסוף תיעוד רפואי.

   הגשת טפסי תאונת עבודה – מומלץ להגיש את הטפסים בהקדם לביטוח לאומי.

   לצורך מימוש הזכויות הרפואיות והזכויות הביטוחיות במקרי תאונות עבודה לעצמאיים, מומלץ להיות מלווה בעו״ד שמומחיותו בתחום תאונות עבודה לעצמאים, מוכחת. עו״ד בעל ניסיון יוכל לזרז את תוצאות ההכרה בתאונה וקבלת טיפולים ופיצויים בהתאם.

   לא כדאי לוותר על הליווי והייעוץ של עו״ד במידה ונפגעת בתאונת עבודה כעצמאי, על מנת להגדיל את הסיכויים לקבל את מלוא הפיצויים הכספיים המגיעים לך.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף