Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מדריך משפטי: מתי נכון לתבוע את המעסיק בגין תאונת עבודה?

  האם כל תאונה שאירעה במהלך העבודה היא תאונת עבודה? באילו מקרים הנכם זכאים לתבוע את המעסיק שלכם, במקרה של תאונת עבודה? מהן זכויותיכם במקרה של תאונת עבודה? כל השאלות וכל התשובות לפניכם.

  מדריך משפטי: מתי נכון לתבוע את המעסיק בגין תאונת עבודה?

  מסתבר כי ישנן אינספור אפשרויות של תאונות העשויות להתרחש במקום העבודה, בסמוך אליו, או בדרך אליו. לא רבים יודעים, אך המוסד לביטוח לאומי הגדיר בדיוק מהי תאונת עבודה וכיצד יכול העובד להגן על עצמו, לרבות תביעת המעסיק בגין תאונת עבודה.

  המאמר כתוב בלשון זכר אולם פונה שווה בשווה לשני המינים.

  תוכן עניינים

  מה ההגדרה של תאונת עבודה?

  ההגדרה של תאונת עבודה היא תאונה אשר אירעה לעובד במהלך העבודה, כולל בדרכו לעבודה, או בדרכו מחוץ לעבודה.

  שימו לב, החוק מתייחס כאן לעובדים שכירים ולא לעצמאיים, וכך גם אנו במאמר שלפניכם, נתייחס לעובדים שכירים, לזכויותיהם ולחובותיהם במקרה של תאונת עבודה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אם כן, על מנת להבין טוב יותר את ההגדרה של תאונת עבודה, נפרוט את ההגדרה לדוגמאות:

   • דוגמא סטנדרטית לתאונת עבודה במקום העבודה: עובד אשר במהלך עבודתו עלה על סולם, נפל ממנו ונפצע – פציעתו תוגדר כתאונת עבודה.
   • דוגמא לתאונת עבודה בדרך לעבודה: עובדת אשר חצתה מעבר חציה בדרכה לעבודה ונדרסה, פציעתה תוגדר כתאונת עבודה. דוגמא נוספת – עובדת אשר יצאה ממקום עבודתה בצהריים על מנת לאכול ארוחת צהריים ונפגעה בתאונת דרכים, גם כן תוכר כנפגעת תאונת עבודה. בהמשך נתייחס בהרחבה לנושא תאונות עבודה בדרך לעבודה וממנה, מכיוון שהחוק מבהיר גם במקרים אלו את ההגדרה לתאונת עבודה.
   • עובד אשר במהלך עבודתו ראה מפגע כלשהו מחוץ למקום העבודה, בלי קשר למקום העבודה, ויצא לסייע ולעזור, ונפצע / נפגע במהלך הסיוע, יוגדר כנפגע תאונת עבודה.
   • שני עובדים אשר רבו במקום העבודה במהלך הפסקה ונפצעו, פציעתם תוגדר כתאונת עבודה.

   מתי נכון לתבוע את המעסיק בגין תאונת עבודה?

   במידה ועברת תאונת עבודה באפשרותך וביכולתך לתבוע את המעסיק, בלי קשר לתביעה מול הביטוח הלאומי, במקרה של רשלנות;

   במידה והתאונה נגרמה בשל רשלנות המעסיק, אזי העובד זכאי לתבעו. כמובן שנדרש לבחון לעומק את מידת הרשלנות, מ אחראי על הרשלנות, אולם הזכאות קיימת ומגנה על העובד.

   בנוסף, במידה והמעסיק לא מילא אחר חוקי הגנת העובד לאחר תאונת העבודה, ולדוגמא פיטר אותו או נהג בו שלא כחוק, רשאי העובד לתבוע את המעסיק.

   במידה ועברת תאונת עבודה באפשרותך וביכולתך לתבוע את המעסיק, בלי קשר לתביעה מול הביטוח הלאומי

   מהן זכויותיך במידה ועברת תאונת עבודה?

   עובד זכאי לקבל דמי פגיעה עבור היעדרות מהעבודה והוצאות טיפול רפואי, עקב תאונת עבודה, מהמוסד לביטוח לאומי. עורך דין איתן ליפסקר מסביר כי במידה ונקבעה נכות כתוצאה מהפגיעה, זכאי העובד לקצבת נכות או מענק נכות, מהביטוח הלאומי. להלן תקציר הזכויות:

   זכות לטיפול רפואי – חובת המעסיק לספק טיפול רפואי לעובד אשר נפצע במהלך תאונת עבודה, כולל הוצאות רפואיות נוספות.

   זכות לפיצויים – זכותו של העובד לדרוש פיצויים מהמעסיק בהתאם לנזק שנגרם לו מתאונת העבודה.

   הגנה על העבודה – עובד אשר נפגע בתאונת עבודה מוגן על ידי המעסיק בבחינת אובדן שכר. המעסיק מחויב לשמור על עבודתו של העובד, גם לאחר התאונה.

   חשוב לא פחות: כיצד מוגדרת תאונת עבודה בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה?

   תאונת עבודה שאירעה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה מקבלת הגדרות ממוקדות וחשוב לדעת אותן:

   תאונה אשר אירעה כאשר העובד בדרכו מהבית או מהמקום בו ישן לעבודה, תיחשב כתאונת עבודה, באם מדובר בתאונה אשר אירעה במסלול הרגיל והקבוע של העובד לעבודה או ממנה. מה פירוש?

   • תאונה אשר אירעה כאשר העובד היה בדרכו לעבודה, אך סטה ממסלולו סטייה ממשית שלא לצרכי עבודה, לא תיחשב כתאונת עבודה. דוגמא: עובדת אשר בדרכה לעבודה עצרה בקניון, נכנסה למספר חנויות וביצעה רכישות שונות, ייתכן ולא תוגדר כתאונת עבודה. על מנת לקבוע זאת בוודאות, יש לבדוק האם הקניון נמצא במסלול הרגיל והקבוע של העובדת לעבודה, האם משך העצירה בקניון מהווה הפסקה של ממש, והאם רכישותיה קשורות לעבודה או לחייה האישיים.
   • תאונה אשר אירעה כאשר העובד היה בדרכו מהעבודה לביתו, ובמסלול הרגיל והקבוע נפגע, תיחשב כתאונת עבודה.

   במידה ונפגעת במהלך עבודתך, או במסגרת הגדרות החוק לגבי תאונת עבודה, הינך זכאי לקבל סיוע והגנה במספר רבדים, לרבות המוסד לביטוח הלאומי. באפשרותך לתבוע את המעסיק שלך במידה והפר את החוק ופגע במישרין או בעקיפין, בזכויותיך כעובד.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף