Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  רשלנות רפואית – משפט הרופא

  רשלנות רפואית - משפט הרופא

  תוכן עניינים

  רשלנות רפואית – אחריות הרופא המטפל

  מאמר דעה חופשית – מאת אתר משפט לקראת משפט

  לא כל טעות מהווה רשלנות רפואית ולא כל רשלנות רפואית היא תחום אחריותו של הרופא המטפל.

  רשלנות רפואית, היא טעות הגורמת לנזק שהיה יכול עשוי להימנע, אלמלא אותה השגיאה. לעיתים הנזק נגרם כתוצאה ממעשים מכוונים, או ממעשים שניתן היה למנוע לכתחילה.

  אך התחום האפור שבין נזק מכוון, או נזק הנובע מחוסר מקצועיותו של רופא. לבין נזק הנובע כתוצאה מכח עליון או מגבלות הרפואה, הוא רחב מאוד וקשה להגדירו בדיוק.

  רשלנות רפואית – יש עשן בלי אש

  בשבועות האחרונים, סער הציבור בישראל עם גילויה של פרשיה מביכה. רופא שיניים ירושלמי טיפל בשינייה של צעירה חולת איידס ולאחר מכן טיפל באותם הכלים שעברו חיטוי חלקי בלבד בצעירה אחרת שלא סבלה מהנגיף.

  ימים מספר לאחר שנחשפה הפרשה מצא רופא השיניים את מותו בקפיצה אל מתחת גלגליה של משאית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עדויות שנחשפו לאחר מכן, של רופאים נוספים עימם שוחח רופא השיניים גילו כי הוא אכן חיטא את כלי עבודתו אולם עשה זאת כלאחר יד.

   רופאים טענו כי החיטוי המהיר שעשה רופא השיניים הספיק על מנת להבטיח את שלומם של המטופלים וראיה לכך ניתן למצוא בעובדה שהמטופלת לא נדבקה בנגיף הקטלני.

   אולם למרות זאת, ניתן לומר כי החיטוי לא התקיים על פי חוקי החיטוי המקובלים והראויים ועדיין באותם כלי טיפול היתה טמונה סכנה גם אם מזערית.

   לכאורה, זהו מקרה מובהק של רשלנות רפואית אולם כאן יש לשים לב לנקודה מעניינת. הרופא התאבד כי חש שלא בנוח עם ההאשמות החמורות.

   מעולם לא כיוון בדעתו להעמיד את מטופליו בסיכון את מלאכת החיטוי עשה באופן שמצא לנכון ובאופן שלא יסכן את המטופלים.

   הנזק שהיה עלול להיגרם כבד מנשוא אולם לא ניתן להאשים בו את הרופא שחיטא את כלי המלאכה מתוך מודעות לסכנה הטמונה בהם. לפיכך לא ניתן לקבוע בצורה מוחלטת כי הרופא נהג ברשלנות.

   בין רופאים לאחראים

   נזק הנובע מאי תשומת לב מספקת, או מחוסר מקצועיותם של הגורמים המטפלים, מהווה רשלנות רפואית מובהקת. לעיתים שומעים על רופאים שאינם מעניקים את מלוא הסיוע למטופליהם אם כתוצאה מעצלנות גרידא ואם כתוצאה מחוסר משאבים, דבר שגורם לנזקים רפואיים לעיתים כבדים.

   ניתן למצוא גם רופאים שאינם מכבדים די את מקצוע הרפואה ובחוסר מקצועיות משווע מקבלים החלטות רפואיות כבדות משקל אך לא נכונות בעליל שיש בהם להזיק למטופל.

   לעיתים נגרמים נזקים שהאחריות עליהם מוטלת על המטופלים ובכל זאת אותם מקרים חוסים תחת כנפיה הרחבות של ההגדרה "רשלנות רפואית".

   ישנם הורים המסרבים להעניק לילדיהם חיסונים וטיפולים החיוניים להתפתחותם התקינה ומשיקולים אידיאולוגיים לעיתים מונעים מהם מזון מסוג מסוים. הדבר חשף את הילדים הצעירים למחלות שונות ועלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים.

   אך למרות שהאחריות מוטלת על ההורים, במקרה של נזק, מעל לדוכן הנאשמים יעמוד הרופא ולא אותם אלה שיכלו למנוע את הנזקים לכתחילה.

   רשלנות רפואית – פתרונות

   מידת האחריות של הרופא המטפל ושל הצוותים בבתי החולים היא גדולה. אולם אין משמעותה של האחריות הזו העמדת הצוות המטפל בסיכון בלתי פוסק אל מול חרב הקוראת רשלנות הרפואית.

   מקרי רשלנות רפואית הם חלק מעולם הרפואה ולא ניתן למנוע אותם לחלוטין. החדרת מקצועיות בצוות הרפואי, תוך חידוד האחריות והחשיבות שיש להקפדה על כללי ההגייינה,

   כמו גם מתן שעות מנוחה מספיקות לצוותים המטפלים וחינוך האוכלוסיה לחשיבות שבשמירה על כללי הרפואה והבריאות יש בהם לצמצם מקרי רשלנות רפואית.

   אין בדברים שנכתבו כדי להוות המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן לא מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, וכל מי שמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף