Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  פסילה מנהלית – תענוג זה לא? האם זה ראוי?

  פסילה מנהלית – תענוג זה לא? האם זה ראוי?

  תוכן עניינים

  פסילה מנהלית – מבוא

  האם פסילה מנהלית היא אקט אנטי דמוקרטי, האם רשאית המשטרה לחרוץ את דינו של אדם טרם ניתנת לו האפשרות להגן על עצמו אל מול שופט, או שמא פסילה מנהלית היא אקט מציל חיים מכיוון שהיא נותנת לשוטר את הזכות להוציא מידיו של נהג מסוכן על ידי שלילת רשיונו, כלי אימתני במיוחד שנקרא מכונית, המחייב אדם אחראי שישלוט בו, מכיוון שנהג חסר אחריות יכול להפוך אותו לכלי רצחני.

  מהי פסילה מנהלית

  1. הסבר – פסילה מנהלית כוללת בתוכה את הסמכות של המשטרה כגוף אכיפה לשלול את רשיון הנהיגה ורשיון הרכב של אדם אשר ביצע נהיגה בשכרות, ובעצם להורות על השבתת הרכב ואחסונו במיגרש הרכבים, ללא שבית המשפט קבע שאותו נהג ביצע את העבירה. החלטה זו היא מנהלית ולא שיפוטית.

  2. כיצד מתבצעת פסילה מנהלית – אם נתפסת על ידי שוטר והוא חושד בך שביצעת עבירה של נהיגה בשכרות הוא רשאי לקחת לך את הרשיון במקום, לתת לך רשיון נהיגה זמני ולזמן אותך לשימוע בפני קצין משטרה, לא יאוחר משלושה ימים לאחר לקיחת הרישיון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   השימוע במשטרה

   1. שימוע מול קצין – חשוב להדגיש כי רק לקצין משטרה מדרגה מסוימת יש סמכות לפסול רשיון נהיגה ולא לשוטר. בשימוע שמתבצע פסילת הרשיון תלויה בשיקול דעתו של הקצין. טרם השימוע חייב הקצין לעיין בחומר החקירה ולקבוע האם ישנו יסוד סביר להניח שאפשר להגיש כתב אישום כנגד הנהג אשר ביצע נהיגה בשכרות. במהלך השימוע חייב הקצין לתת לנהג שחשוד בביצוע נהיגה בשכרות את הרשות להשמיע בפניו את טענותיו.

   2. קבלת החלטה – טרם קבלת ההחלטה על הקצין להתחשב גם בעברו התעבורתי של הנהג, כלומר אם זהו המיקרה הראשון שבו הנהג מבצע נהיגה בשיכרות ייתכן שהעניין יסלח לו, או שמא יוטל עליו עונש פחות בחומרתו. תקופת הפסילה המנהלית היא ארוכה וכולה להימשך לאורך תקופה של שלושים עד תשעים יום.

   מעורבות בית המשפט

   1. האפשרויות העומדות בפני הנאשם – בגלל אורכה של תקופת הפסילה יכול הנהג החשוד בנהיגה בשכרות לפנות אל בית המשפט בבקשה לבטל את תקופת הפסילה המנהלית. ראוי להדגיש כי ככל שחולפים ימי הפסילה המנהלית כך יתכן ובית המשפט יסתפק בתקופת הצינון שחלפה ויורה על השבת הרשיון, היה ושוכנע כי אין פגיעה בבטחון הציבור.

   בנוסף קיימת אפשרות בהסכמת התביעה ובתנאי שהנהג מודה בביצוע הנהיגה בשכרות, לעבור מיד ולדון בכתב האישום ובעונש. היתרון הוא שיפוט מהיר יחסית, תוך כדי ימי הפסילה המנהלית והחסכון בהמתנה ומתח עד לקיום המשפט, אשר יכול להיערך חודשים ארוכים לאחר ביצוע העבירה וסיום הפסילה המנהלית.

   2. בית המשפט מקל עם הנאשם – חשוב לציין כי במידה והורשע הנהג בבצוע העבירה של נהיגה בשכרות ונגזר דינו לפסילת רשיון, יקזז בית המשפט את ימי הפסילה המנהלית מתקופת הפסילה הניגזרת ובמקרים מתאימים יתכן ואף יסתפק בתקופה המנהלית שכבר רוצתה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף