Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  על הנוטריון ותפקידו

  הנוטריון הוא עורך דין אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים לשמש כנוטריון. מוסד הנוטריון הוא מוסד הידוע בעולם כולו כאשר לכל מדינה, החוקים שלה באשר לסמכויותיו ותפקידיו. יחד עם זאת, בהחלט ניתן לומר כי בכל העולם, כמו גם בישראל, נחשב הנוטריון כדמות ציבורית חשובה.

  על הנוטריון ותפקידו

  שירותי נוטריון אלו שירותים בעלי משמעות גדולה ועל כן הם נתפס הנוטריון כרשות ציבורית. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר במרכיב שכר הטרחה של נוטריון, אשר קבוע בחוק ואינו נתון לשיקול דעתו הפרטי של כל נוטריון.

  תוכן עניינים

  הנוטריון מוסמך לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים ומשמעותה של החתימה הנוטריונית היא משמעות ראייתית. כאשר אנו מגישים לבית המשפט מסמך נוטריוני, מסמך זה הוא בעל משקל ראייתי מכריע ולא ניתן לסתור אותו. מדוע? מפני שאישור נוטריוני למעשה מאמת את נכונותו של המסמך ו/או את האותנטיות שלו.

  נוטריון רשאי לספק שירותי נוטריון רבים ומגוונים הכוללים בין השאר עריכת צוואה נוטריונית, אימות חתימה, ייפוי כוח נוטריוני ויוצא באלה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מקבלים רישיון נוטריון?

   הגוף האחראי על מתן רישיון נוטריון הוא וועדת הרישיונות. על מנת שתידון בקשתו של עורך דין לקבלת רישיון נוטריון, עליו לעמוד בתנאי הזכאות הקבועים בחוק:

   1. נוטריון הוא עורך דין – נוטריון המספק שירותי נוטריון, הוא עורך דין במקצועו, בעל וותק של עשר שנים מינימום. לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון נוטריון, על עורך הדין להיות עורך דין פעיל לפחות עשר שנים.

   2. נוטריון הוא בעל עבר נקי – עורך דין אשר מבקש להיות נוטריון, מוכרח להיות בעל עבר נקי. כלומר, עורך דין אשר הושעה מלשכת עורכי הדין בעבר או עורך דין אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיות נוטריון.

   3. דרישת הקורס – עורכי דין אשר רוצים לקבל רישיון נוטריון, מוכרחים להשתתף בקורס קצר הנועד למי שמבקש להיות נוטריון.

   הרציונאל מאחורי דרישות הסף הללו הוא מעמדו של הנוטריון. חשיבותם של שירותי נוטריון הנה גדולה ומשמעותו של האישור הנוטריוני –רב. על כן, מקפיד מוסד הנוטריון לצרף רק מועמדים ראויים ומתאימים לתפקיד.

   שירותי נוטריון בולטים

   חשיבותם של שירותי נוטריון היא גדולה ביותר. הסיבה לכך טמונה בעובדה כי ללא קבלת שירותי נוטריון, לא ניתן יהיה להגיש מסמך משפטי מסוים כראייה. האם כל מסמך משפטי זקוק לאישור נוטריוני? התשובה היא בשלילה.

   האישור הנוטריוני נדרש רק במקרים מסוימים, כמו למשל בעת חתימה על ייפוי כוח לעסקת מקרקעין. ככלל, חתימה על ייפוי כוח יכולה להיעשות ללא נוטריון ואף ללא עורך דין אך במקרים מסוימים שנקבעו בחוק, יש צורך בנוכחותו של נוטריון בעת חתימה על ייפוי כוח.

   שירותי נוטריון בולטים נוספים הם למשל אישור הסכם ממון או צוואה נוטריונית. כאשר בני זוג שאינם נשואים, מעוניינים לחתום על הסכם ממון, עליו לקבלת אישור נוטריוני.

   ללא אישור נוטריוני, ההסכם אינו תקף. כאן, אנו רואים עוד דוגמא למקרה משפטי מסוים שבו נדרש האישור הנוטריוני שכן, חתימה על הסכמים אינה דורשת בדרך כלל כל אישור אך במקרה שכזה, לא יהיה החוזה בר תוקף ללא אישור של נוטריון.

   מהי צוואה נוטריונית? זוהי צוואה אשר נערכה בפני נוטריון כאשר למעשה אין חובה לערוך צוואה בפני נוטריון והחוק מכיר במספר דרכים אחרות בהן ניתן לערוך צוואה.

   צוואה בנוכחות נוטריון, טומנת בחובה שני יתרונות. האחד, אין צורך בהבאת עדים נוספים והשני, קיימת חזקה כי המצווה אכן עשה את הצוואה.

   על התרגום הנוטריוני

   תרגום נוטריוני הוא אחד מן השירותים הנוטריוניים שרשאי נוטריון לתת. מהו תרגום נוטריון ומתי אנו זקוקים לו?

   כאשר אנו רוצים להגיש מסמך משפטי הניתן לנו במדינה זרה לאחד מן הגופים בישראל, קרוב לוודאי שיידרש מאיתנו להגיש גם תרגום נוטריוני של המסמך. תרגום נוטריוני הוא תרגום אשר מבצע נוטריון ובמקרים בהם נתבקשנו להציג תרגום נוטריוני, לא ניתן להגיש תרגום של אדם אחר אשר איננו נוטריון.

   נוטריון יכול להציע שירותי נוטריון של תרגום, אך ורק כאשר הוא שולט בשתי השפות הדרושות, כלומר, בשפת המסמך המקורי ובשפת היעד, אליה יש לתרגם את המסמך. שליטתו של נוטריון בשתי השפות לא יכולה להיות שליטה חלקית או שליטה לקויה אלא היא חייבת להיות שליטה מלאה. נוטריון מוכרח להתמצא ברזי השפות על מנת להכיר את כל המונחים המקצועיים.

   הנוטריון הינו בעל תפקיד חשוב מאוד של אימות ואישור מסמכים משפטיים. כאשר אנו נדרשים להציג אישור נוטריוני, קיים צורך במתן תוקף למסמך שברשותנו ועל כן, ללא האישור הנוטריוני, לא יתקבל המסמך שלנו כראייה.

   בשל חשיבותו של נוטריון ובשל חשיבותם של שירותי נוטריון, נקבע שכרו של הנוטריון בחוק וכמו כן, נקבעו כללים ברורים לקבלת רישיון נוטריון.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף