Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  האם עובד שמתפטר זכאי לפיצויים? (מדריך משפטי)

  מי לא זוכר את השיח שהיה רווח לפני מספר שנים, כאשר עובדים שביקשו להתפטר מעבודתם אך חששו לאבד את פיצויי הפיטורין, החלו לנקוט בפעולות שונות על מנת לגרום למעסיקם לפטרם. כיום המצב מעט שונה וישנם מצבים נוספים המזכים בפיצויים גם בהתפטרות, אשר לא היו בעבר.

  התשובה לשאלה שבכותרת אם כן, תלויה בנסיבות הספציפיות של התפטרות: מה משך תקופת העבודה? מדוע העובד התפטר? האם חל אחד החריגים בחוק? האם הופרשו לטובתו תגמולים בגין פנסיה ופיצויי פיטורין מידי חודש? ואם כן- באיזה שיעור?

  תוכן עניינים

  באופן רגיל- פוטרת? אתה זכאי לפיצויי פיטורין

  עובד שפוטר מעבודתו זכאי לקבל פיצויי פיטורין אם השלים שנה אחת במקום עבודתו ולא פוטר בנסיבות השוללות ממנו פיצויים (כמו עובד שעבר עבירת משמעת או הפר אמונים ואז נשללת ממנו הזכות לפיצויים).

  חישוב פיצויי הפיטורין: משכורת העובד במכפלת שנות עבודתו. בעבר- עובד שפוטר היה מקבל פיצויי פיטורין מלאים באופן זה. כיום ומאז צו ההרחבה מ-2008 (חוק הפנסיה), כספים שהופרשו לעובד לקופה ונצברו בגין פיצויים ישולמו לו בפיטוריו ובמידת הצורך– יושלמו לפיצויים המלאים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התפטרת בשל אחת הסיבות המנויות בחוק? ייחשב כאילו פוטרת

   למרות האמור, החוק מונה מספר חריגים, אשר בהתקיימם (לאחר השלמת שנת עבודה) ייחשב העובד שהתפטר כאילו פוטר (התפטרות בדין מפוטר) וגם אז, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין מלאים (כספי הפיצויים שהצטברו בקופה ובנוסף, השלמה מאת המעסיק אם לא הופרשו הפיצויים המלאים מלכתחילה):

   1. עובד שהתפטר בשל הרעת תנאים- כמו שינוי לרעה בתנאי עבודתו, הפחתה בשכר, ירידה בשעות העבודה וכיו"ב (על העובד להתריע תחילה במעסיק שישפר תנאי העבודה).
   2. עובדת (או עובד) שהתפטרו לצורך טיפול בילד עד גיל 9 חודשים- בתנאי שהראתה כי ההתפטרות הינה לצורך הטיפול בילד (על העובדת להציג מסמכים מתאימים).
   3. התפטרות עובדת שעברה לשהות במעון לנשים מוכות.
   4. התפטרות עקב מצב בריאותי של העובד או של בן משפחתו (כמוגדר בחוק) שהוא מפרנסו העיקרי (יש להציג מסמכים רפואיים מתאימים).
   5. עובד שהתפטר בשל היבחרו לראש ראשות מקומית (או לתפקיד סגן ראשות מקומית).
   6. עובד שהמעסיק פוגע בזכויותיו הסוציאליות- מעסיק לא משלם לעובד עבור דמי הבראה, ימי חופש, שכר ראוי וכיו"ב (על העובד להתריע תחילה בפני המעסיק).
   7. התפטרות עובד שהעתיק מקום מגוריו- עקב נישואין, גירושין, עבר ליישוב חקלאי או ליישוב פיתוח.
   8. עובד שהתפטר עקב התגייסותו לשירות צבאי, לאומי, מילואים, משטרה.
   9. אם הופסקה עבודתו עקב מות המעסיק או היקלע המעסיק להליכי פשיטת רגל (או הליכי פירוק אם מדובר בחברה).

   התפטרת "סתם"? ייתכן שגם אתה זכאי לפיצויים

   גם כאשר עובד לא התפטר בנסיבות המנויות לעיל (או באחת מיתר הסיבות המנויות בחוק), יכול להתפטר ולקבל את הפיצויים שנצברו לטובתו בקופת הפנסיה ואותם בלבד– אך לא זכאי להשלמת הפיצויים המלאים מאת המעסיק.

   האמור בהנחה, כמובן, כי העובד היה זכאי להפרשות לקופת פנסיה מלכתחילה שכן, למשל, עובד מתחת לגיל 21 אינו זכאי להפרשות כלל, אז במידה ויתפטר על דעתו, לא יקבל דבר.

   חובותיך כמתפטר

   על המתפטר (מכל סיבה שהיא) לנהוג באופן אותו מורה החוק בנסיבות אותה ההתפטרות: עליו להתריע בפני המעסיק (היכן שיש מקום למעסיק לתקן/ לשפר את תנאי ההעסקה), עליו לתת הודעה מוקדמת כדין, להציג אסמכתאות (היכן שצריך).

   גם להתפטר צריך לדעת מתי ואיך על מנת למקסם את זכויותיך כעובד ולכן, ככל שהמצב מאפשר ואין המדובר באירועים בלתי צפויים או מתוכננים כדאי לקבל ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני עבודה טרם התפטרות.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף