Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט הבנקאות ודיני מיסים

  משפט הבנקאות ודיני מיסים

  תוכן עניינים

  מס שבח

  מס שבח נחשב למס פרוגרסיבי המוטל על המוכר עת הוא מוכר את דירתו. החל מסוף שנת 2001, שיעורו של מס שבח עומד על 25% מהשבח של הדירה.

  השבחת הדירה פירושה, השווי בין קנייתה על ידי המוכר, לבין שוויה ביום המכירה. ההפרש מהווה את השבח והוא הסכום הממוסה.

  ככלל, מס שבח לא נועד לאזרח הסביר שמוכר את דירתו היחידה, ולשם כך קיימים פטורים מגוונים, שפוטרים, בנסיבות מסוימות, את המוכר מהמיסוי.

  עמיל מכס

  תפקידו של עמיל מכס הוא להסדיר את ההליכים מול רשויות המכס בנמלי התעופה, בעבור יצואנים ויבואנים.

  התפקיד כרוך בלוגיסטיקה רבה ואינספור מסמכים. כן נדרש עמיל מכס להכיר את הבירוקרטיה הכרוכה במעבר סחורות במכס ולסווג את הטובין לקטגורית המיסוי המתאימה.

  סיווג כאמור, הנו משמעותי, באשר לשער המס. ככלל, תפקידו של עמיל מכס מתמצה בשחרור הטובין מהמכס, אולם, רבים מעמילי המכס מופקדים גם על השינוע האווירי או הימי של הטובין ולמעשה אחראים על ההליך כולו עד להגעתו ללקוח.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדרגות מס

   מס הכנסה, קובע מדרגות מס לצורך גביית מס מהכנסות במשק. כאשר, מדרגות מס הינן בעלות אופי פרוגרסיבי, ששיעורן עולה ככל שההכנסה עולה.

   הרעיון העומד מאחורי קביעת מדרגות מס היא מטרה סוציאלית חברתית, לצורך צמצום הפערים הכלכליים בחברה. כך שבעלי משכורות נמוכות, יישאו בנטל מס קטן, יחסית מבעלי משכורות גבוהות.

   קביעת שיעור מדרגות מס, נעשית על בסיס שנתי, עם זאת, בדרך כלל, ייגבה המס מהמשכורת החודשית, ובדרך זו יתייחסו אל מדרגות המס.

   חשבון מוגבל

   בנק רשאי להכריז על חשבון מוגבל כאשר, בתקופה של שנה, חזרו 10 שיקים ובלבד שחלפו לכל הפחות 15 יום בין השיק הראשון שחזר לשיק האחרון.

   כאשר הוכרז על חשבון מוגבל תקופת ההגבלה היא לשנה ותחל לאחר 15 יום, מהיום בו חזר השיק העשירי במספר. במהלך 15 הימים, עד להכרזת החשבון חשבון מוגבל, ניתן להמשיך ולפעול בחשבון כבעבר, וכן לרשום שיקים, ובלבד שיש בחשבון כיסוי כספי לפעילויות אלו.

   ניתן לפעול נגד הגבלת החשבון בשתי דרכים: האחת, לפנות לבנק ולטעון טענות בעניין. במידה וימצא כי הטענות מוצדקות, ייפנה הבנק לבנק ישראל ויבטל את ההגבלה.

   דרך שנייה היא לפנות לבית המשפט ולערער על החלטת הבנק להפוך את החשבון לחשבון מוגבל.

   מס רכוש

   מס רכוש מוטל על בעלי קרקע שאינם מנצלים את הקרקע לבנייה לפי יעודה. כך יוטל מס רכוש על קרקע פנויה שטרם הותרה לבנייה, קרקע עליה בנוי מבנה ארעי, קרקע עליה בנוי מבנה קבוע, אך שטחו אינו עולה על -30% מהשטח המותר לבנייה.

   מס רכוש אינו מוטל על קרקעות המסווגות כקרקעות חקלאיות בוועדות לתכנון ובנייה, ולשם כך אין צורך להוכיח כי הקרקע משמשת בפועל לחקלאות.

   כן, תחשב קרקע כחקלאית, ובעליה יהא פטור ממס רכוש, כאשר משמשת היא בפועל לחקלאות ורוב פרנסתו של בעליה ממנה, גם כאשר הקרקע אינה מסווגת כחקלאית בוועדות כאמור.

   משנת 2000 בוטל מס רכוש והועמד על 0%. זאת לאור הקושי הרב בהטלת מיסוי על בעלי קרקעות שלא יכלו לממש את זכויות הבנייה בקרקע בשל תנאים נסיבתיים שונים.

   המפקח על הבנקים

   תפקידו של המפקח על הבנקים הוא להסדיר את פעילות הבנקים ולהבטיח את כספו של הציבור מפני פשיטת רגל של הבנק.

   המפקח על הבנקים מוסמך לתת הנחיות לבנקים, להתוות להם דרכי פעולה וכן להציב מגבלות שונות לניהול תקין.

   המפקח על הבנקים הנו סמכות חשובה מאוד למשק הישראלי. שכן, בפעילותו זו הוא משרת לא רק את האזרח הפשוט שרוב כספו וחסכונותיו מופקדים בבנק, אלא גם את החברות הגדולות במשק ולמעשה כל מערכת העסקים של המדינה, תלויה בו ובתפקידו להבטיח כי המערכת הבנקאית תהא יציבה ועמידה.

   זכאות למשכנתא

   זכאות למשכנתא הינה הלוואה ממשלתית, הידועה בשם משכנתא, המסייעת לזוגות, יחידים ועולים חדשים, המעוניינים לרכוש דירה.

   כאשר לשם קביעת זכאות למשכנתא, יש מספר קריטריונים אישיים שיש לענות עליהם, וביניהם, יש להוכיח כי לא היתה בעבר ואין בהווה דירה בבעלות הזוג המבקש.

   לכל מגזר ישנם קריטריונים מיוחדים לו לקבלת זכאות למשכנתא כך לזוגות צעירים, נקבעת זכאות למשכנתא על פי נקודות זכות, המחושבות בהתאם לשנות נישואיהם, מספר ילדים, גילם, שירות צבאי וכו'.

   ככל שנקודות הזכות יהיו גבוהות יותר, כך בהתאמה תגדל זכאותם.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף