Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט דיני עבודה חלק א

  משפט דיני עבודה חלק א

  תוכן עניינים

  נוסח מכתב התפטרות

  בנסיבות בהן מעוניין עובד להתפטר, עליו להקדים ולהכין עבור מעבידו, נוסח מכתב התפטרות.

  כאשר ישנם מספר כללים עליהם חשוב להקפיד כאשר עורכים נוסח מכתב התפטרות. ראשית, רצוי בדוק את מצב הזכויות של העובד, על פי שנות הוותק שלו במקום העבודה וכן על פי הסיבה בגינה הוא מתפטר.

  ישנן סיבות המזכות את העובד בפיצויי פיטורין למרות שהוא היוזם את הפיטורין. לכן חשוב להקדים ולבדוק את מצב זכויות העובד ולפיהן לערוך את נוסח מכתב התפטרות.

  הרעת תנאים

  הרעת תנאים הינה עילה להתפטרות המזכה עובד בפיצויי פיטורין, גם כאשר הוא היוזם את עזיבת מקום העבודה.

  הרעת תנאים יכולה להתבטא במגוון נסיבות, החל מיחס משפיל מצד המעביד, עובר דרך תנאים ירודים המתבטאים באי תשלום שכר ותשלומים המגיעים לעובד ע"פ דין, פיגור בתשלום המשכורת ועוד נסיבות שעיקרן בהרעת תנאיו של העובד.

  בנסיבות בהן חלה הרעת תנאים יכול העובד להתפטר, לדרוש ולקבל פיצויי פיטורין והמעביד לא יוכל להתחמק מתשלומם בתואנה כי העובד יזם את הליך העזיבה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   זכויות עובד

   בדיני עבודה קבועות זכויות עובד, אשר אינן ניתנות להתנאה. מכאן שהעובד אינו יכול לוותר על זכויותיו אלו, במשא ומתן מול המעביד.

   זכויות עובד קבועות בחוק, וביניהן, שכר מינימום, הקובע כי המעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום הקבוע. דמי נסיעות, המחייב את המעביד במימון נסיעותיו של העובד עד לתקרה מסוימת.

   זכויות עובד נוספות עוסקות בדמי הבראה, חופשה שנתית, דמי מחלה ועוד.

   עיגון זכויות עובד בחוק ואיסור ההתנאה עליהן מגנים על העובד מפני ניצול מצד המעסיק. עם זאת, הרבה מן העובדים במשק אינם מודעים לזכויותיהם אלו, מה שמביא לכך שזכויות העובד אינן נאכפות הלכה למעשה.

   חוק שעות עבודה ומנוחה

   חוק שעות עבודה ומנוחה נועד להבטיח את זמנו הפנוי של העובד מחוץ לשעות העבודה.

   כך נקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה, כי אסור להעסיק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

   כן, מגדיר חוק שעות עבודה ומנוחה, יום עבודה, בקובעו כי 8 שעות ביום רגיל ו-7 שעות בעבודת לילה, מוגדר כאמור.

   חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את יום השבת, עבור יהודים, ולגבי מי שאינו יהודי, שישי, שבת או ראשון, לבחירתו – כמנוחה השבועית וכן קובע, כי המנוחה השבועית כאמור תיארך 36 שעות ברציפות.

   חוק פיצויי פיטורין

   מטרתו של חוק פיצויי פיטורין הינה סוציאלית בעיקרה, ובאה להבטיח אורך נשימה לעובד עד למציאת מקור פרנסה חלופי.

   חוק פיצויי פיטורין קובע את הכלל, לפיו, זכאי עובד שפוטר לפיצויי פיטורין, בגובה משכרתו כפול שנות הוותק שלו במקום העבודה. מכאן, שעובד שהועסק פחות משנה אחת, לא יהא זכאי לתשלום פיצויים, על פי חוק פיצויי פיטורין כמו כן, קובע חוק פיצויי פיטורין את היוצא מן הכלל, לפיו עובד יהא זכאי לפיצויים אף אם התפטר מיוזמתו.

   זאת בכפוף, לתנאים ונסיבות קונקרטיות כקבוע בחוק.

   הודעה מוקדמת

   הודעה מוקדמת קבועה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות המסדיר את התנאים והכללים למתן הודעה מוקדמת.

   כך נקבע, כי הודעה מוקדמת לצורך פיטוריו של עובד, יש ליתן בכתב וכן יש חובה לזמן את העובד לשימוע בטרם פיטוריו.

   חישוב הימים לצורך מתן הודעה מוקדמת נגזר מהוותק של העובד במקום העבודה, ומגיע עד לחודש ימים מקסימום. סנקציה על אי מתן הודעה מוקדמת כאמור בחוק, תהא במתן פיצויים בסכום השווה לשכרו של העובד בעד התקופה לגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת.

   הלנת שכר

   הלנת שכר מתייחסת למצב בו שכרו של העובד טרם שולם ועבר זה מכבר, המועד האחרון הקבוע בחוק הגנת השכר, הלוא הוא ה-9 לחודש.

   הלנת שכר חלה גם בנסיבות בהן חלק מן השכר אינו שולם, ובלבד שחלק זה נכלל במרכיבי השכר המוגן כפי שהוא מוגדר בחוק הגנת השכר.

   הלנת שכר מאפשרת לעובד להתפטר, ולזכות בפיצויי פיטורין ובלבד שיוכיח כי קיים קשר סיבתי בין התפטרותו זו לבין שכרו המולן.

   עובד ששכרו הולן יזכה לפיצויים גבוהים ביחס לנזקו בפועל, בכדי להרתיע את המעביד מלבצע הלנת שכר.

   חוק הודעה מוקדמת

   חוק הודעה מוקדמת מחיל את הוראותיו הן על מעביד והן על העובד.

   חוק הודעה מוקדמת קובע הוראות על פיהן יש לפעול במתן הודעה מוקדמת לעובד או למעביד באשר לסיום יחסי העבודה ביניהם.

   כך קובע חוק הודעה מוקדמת מהו פרק הזמן בו ניתנת הודעה מוקדמת על פי משך הזמן בו העוסק העובד במקום העבודה.

   כך עובד אשר הועסק משך שישה חודשים, יקבל על פי חוק הודעה מוקדמת, יום על כל חודש של העסקה.

   עובד אשר עבד משך שנה ויותר, יקבל הודעה מוקדמת של חודש מראש.

   זכאות לדמי אבטלה

   דמי אבטלה פירושם קבלה של תמיכה כספית מהממשלה, לתקופת זמן מוגבלת, בשל נסיבות שונות שעיקרן אי מציאת מקור פרנסה.

   זכאות לדמי אבטלה אינה ניתנת לכל אחד ויש לעמוד במספר קריטריונים, בטרם קבלת זכאות כאמור.

   כך, ניתנת זכאות לדמי אבטלה רק לאדם המוגדר כמובטל, שגילו נע בין 20 ל-65 ושעבר תקופת הכשרה כלשהי בטרם הפך למובטל.

   זכאות לדמי אבטלה ניתן לבקש מלשכת התעסוקה הקרובה. אל הלשכה יש להגיע מידי שבוע, ביום ובשעות מוגדרות, על מנת לברר האם נמצאה להם עבודה ההולמת את כישוריהם והשכלתם.

   זכאות לדמי אבטלה תיתכן רק בנסיבות בהן המובטל מעוניין לעבוד ולא נמצאה לו עבודה הולמת משך תקופת הזמן הקבועה לקבלת הזכאות.

   מכתב פיטורים

   מכתב פיטורים הנו מכתב על פיו מפוטר עובד ממקום עבודתו. מכתב פיטורים צריך לכלול את תאריך הוצאתו, הודעת הפיטורים עצמה, וכן את יום כניסת הפיטורים לתוקף.

   מועד קבלת מכתב פיטורים צריך להיות מסונכרן עם הוראות החוק למתן הודעה מוקדמת, כך שלעובד יינתן פרק זמן, הקבוע בחוק הודעה מוקדמת, על מנת שיוכל לנסות ולמצוא מקום עבודה חלופי.

   יש לדעת, כי קיימת חובה להגשת מכתב פיטורים ומעביד שלא יעשה כן, חשוף לקנסות כספיים גבוהים.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לדיני עבודה ניתן לפנות לפורום דיני עבודה>>

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף