Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט דיני נזיקין וביטוח

  משפט דיני נזיקין וביטוח

  תוכן עניינים

  חוק איסור לשון הרע

  חוק איסור לשון הרע יוצר מנגנון של איזונים ובלמים בין שני ערכים הקבועים בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חופש הביטוי מחד וכבוד האדם וזכותו לכבוד לשם טוב,

  מאידך. חוק איסור לשון הרע נחקק במטרה להגן על שמו הטוב של אדם או תאגיד.

  חוק איסור לשון הרע מטיל סנקציות, חלקן אזרחיות וחלקן אף מגיעות לכדי סנקציות פליליות, על מי שמפרסם דבר העלול לבזות ולהשפיל אחר.

  בהקשר זה חשוב לדעת, כי ישנן הגנות הקבועות בחוק וביניהן, אמת בפרסום ותום לב, ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק, ייחסה המפרסם תחת אחת ההגנות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תחשיב נזק

   תחשיב נזק הינו מסמך, המיועד לבית המשפט, בדרך כלל בדיני הנזיקין, ובו כולל התובע את פירוט נזקו על פי אומדן כספי. בסוף תחשיב נזק יתקבל סכום התביעה של התובע, בגין הנזק הנטען.

   תחשיב הנזק כולל הן הוצאות שהוציא התובע-הניזוק מקרות הנזק, והן הוצאות שצפוי הוא להוציא בעתיד, בשל הנזק שנגרם לו. על תחשיב נזק לכלול את גיל הניזוק, מצבו המשפחתי, מקצועו והשכלתו, וכן פגיעה, אם ישנה, בכושר השתכרותו של הניזוק והיקפה.

   כן יש לציין האם נגרמה לתובע נכות ואת שיעורה. לפרמטרים אלו חשיבות רבה, שכן על פיהם יכריע בית המשפט, בדבר היקף הנזק שנגרם לתובע, ויתרגמו לפיצוי כספי.

   נזק ראייתי

   נזק ראייתי יתכן בנסיבות בהן נגרם לתובע נזק במישור הראייתי, שכתוצאה ממנו, הוא אינו יכול להוכיח את תביעתו. במידה ויימצא כי הנתבע אחראי לגרימת נזק ראייתי יועבר אליו נטל ההוכחה, והוא יצטרך להוכיח כי במעשהו או במחדלו לא גרם לקרות הנזק.

   כמו כן, נזק ראייתי, יכול ויתרחש כאשר אחד הצדדים נמנע מלהעיד עד מפתח או מהבאת ראייה מכרעת.

   בנסיבות אלו, תהווה הימנעותו זו ראיה נסיבתית שתתפרש לחובתו של אותו צד שנמנע מלהביאה, לכך שאילו הובאה הראיה, הייתה זו פוגעת בגרסתו.

   פקודת הנזיקין

   פקודת הנזיקין מכילה הוראות שונות המסדירות את דיני הנזיקין הכללים בישראל. בנוסף לפקודת הנזיקין, ישנן עוולות נזקיות ספציפיות, הנמצאות מחוץ לסעיפי פקודת הנזיקין וביניהן, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק איסור לשון הרע וחוק האחריות למוצרים פגומים.

   ככלל, פקודת הנזיקין עוסקת בעוולות אשר גרמו לנזק, בתרופה לנזק וכן בהגנות העומדות למזיק בנסיבות מסוימות. בתוך פקודת הנזיקין ישנן שתי עוולות מסגרת והן, עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה.

   עוולות המסגרת הנן עוולות כלליות החלות על מגוון רחב מאוד של מצבים, וזאת בהבחנה מעוולות פרטיקולאריות העוסקות במצבים ספציפיים (עוולת התקיפה למשל).

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור להוראות פקודת הנזיקין ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין>>

   לשון הרע

   חוק איסור לשון הרע מגדיר מהי לשון הרע בקובעו, כי כל פרסום העלול להשפיל או לבזות אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לעז או לבוז, הינו לשון הרע כן נכללת בהגדרה, כל התנהגות המיוחסת לאדם, העלולה לבזותו.

   כך גם כל פעולה העלולה לפגוע במשרתו, במקצועו או במשלח ידו. כמו כן, כל התנהגות המבזה אדם בשל מוצאו או דתו, תתפרש כלשון הרע. לשון הרע יכולה להיות מיוחסת הן לאדם פרטי והן לתאגיד ואין נפקא מינה לזהות הנפגע.

   חוק איסור לשון הרע קובע סנקציה אזרחית ופלילית, על מי שעבר על איסור לשון הרע, במידה ולא נמצאה לו הגנה בחוק.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לנושא לשון הרע ניתן לפנות לפורום לשון הרע>>

   פיצויים תאונות דרכים

   בנסיבות בהן נתבע פיצויים בגין תאונת דרכים קיים חוק ספציפי העוסק בפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הנקרא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

   חוק זה קובע אחריות מוחלטת לפיצוי ומבטל את יסוד האשם. הווה אומר, אין חשיבות לשאלה מי אשם בתאונת הדרכים בכדי לזכות בפיצוי. החוק מחיל הסדר שונה, במסגרתו יש לנהל את ההליכים, וקובע מנגנון לפיו כל נפגע, בתאונת דרכים, יהא זכאי לפיצוי, להוציא מקרים מסוימים המנויים בחוק.

   תנאי להחלת החוק הוא הגדרת המאורע הנזיקי כתאונת דרכים, ולכך יש תנאים מוקדמים בחוק ובפסיקה.

   חוק ביטוח מנהלים

   חוק ביטוח מנהלים הינו חוק המהווה חלק מחוק ההסדרים שנכנס לתוקפו בשנת 2004. חוק ביטוח מנהלים הינו חוק במסגרתו מפריש המעביד מידי חודש סכום כסף מסוים עבור העובד.

   ביטוח מנהלים מהווה מעין תוכנית חיסכון חודשית המנוהלת על ידי המעביד, כאשר הנהנה הוא העובד. ביטוח מנהלים מורכב ממספר גורמים: ביטוח חיים, פנסיה וביטוח כללי שחל בנסיבות של אובדן כושר עבודה. חוק ביטוח מנהלים מציב תנאיי סף להחלתו, ראשית, על העובד להיות שכיר ושנית, הן המעביד והן העובד צריכים להקפיד להפריש ולהפקיד סכום כסף מסוים, מידי חודש בחודשו.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף