Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט דיני הוצאה לפועל

  משפט דיני הוצאה לפועל

  תוכן עניינים

  הוצאה לפועל טפסים

  במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, נדרש האדם הזקוק לשירות, למלות טפסים שונים, בהתאם לסוג הפעולה אותה הוא מבקש לבצע.

  חיוני להכיר את הטפסים ולהבין איזה פעולה נעשית ובאמצעות איזה טופס. לשם כך ניתן להיעזר בפקידי ההוצאה לפועל או בעורך דין.

  באמצעות מילוי במסגרת הוצאה לפועל טפסים ניתן לבקש בקשות מר' ההוצאה לפועל (רשם או שופט בית משפט שלום), וביניהן, בקשות עיקול לחייב, עיכוב יציאה מן הארץ, ביצוע פסק דין וכו'.

  על המבקש למלא טופס מסוים בו לפרט את הבקשה והנסיבות לה. יש להקפיד על מילוי הטופס הנכון, במועד המתאים בכדי למנוע סרבול מיותר ותשלום אגרות לחינם.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   חוק ההוצאה לפועל

   חוק הוצאה לפועל נחקק בשנת 1967, במטרה להוות כלי שיסייע באכיפת חיובים. מטרתו, בין השאר, לסייע לאדם לממש פסק דין כספי שניתן לטובתו.

   כן ניתן לממש, מכוח חוק ההוצאה לפועל מסמכים שונים שדינם כדין פסק דין, כגון: שיק בנקאי, הסכם שאושר על ידי בית משפט, שטר משכנתא.

   בנסיבות בהן, אדם אינו מצליח לגבות את החוב, יכול הוא להיעזר בלשכת ההוצאה לפועל ובסנקציות המוטלות מכוחה, כגון: צווי עיקול, צווי מאסר, וכו'.

   לשכות ההוצאה לפועל פועלות ליד כל בית משפט שלום. ראש לשכת ההוצאה לפועל הינו רשם או שופט של בית משפט שלום, וסמכויותיו הן בעיקרן מנהליות.

   אין בסמכותו לתקן פסק דין, אף אם בטעות יסודו, אלא לקבוע את ההסדר המתאים לביצוע פסק הדין.

   לשכת ההוצאה לפועל

   לשכות ההוצאה לפועל פועלות ליד כל בית משפט שלום. מתפקידן לסייע לזוכים, על פי פסק דין או מסמך שדינו כפסק דין, במימוש חיובים, וכן מן הצד השני, לסייע לחייבים לעמוד בחיובם בכבוד. בראש לשכת ההוצאה לפועל עומד ר' ההוצאה לפועל והוא הסמכות המכריעה בבקשות המוגשות ללשכה.

   כשיר להתמנות לר' ההוצאה לפועל, רשם או שופט בית משפט שלום. בין סמכויותיו מטפל ר' ההוצאה לפועל בשטרות חוב שלא כובדו, פסקי דין שלא נאכפו, וכן בקשות למימוש משכנתאות.

   כמו כן מוסמך ר' ההוצאה לפועל לטפל בתביעות בסכום קצוב, העומדות על סכומים שעד 50,000 ₪, במסגרת תביעה כספית.

   עיקול

   במסגרת ההליכים בלשכת ההוצאה לפועל, מוסמך ר' ההוצאה לפועל, על פי בקשה שמוגשת לו מאת זוכה, להטיל עיקול על נכסי החייב.

   עיקול הינה סנקציה המוטלת על חייב כתוצאה מאי תשלום חוב, מכוח פסק דין או כל שטר חוב אחר שדינו כפסק דין. ניתן לעקל הן מיטלטלין והן מקרקעין, וכן נכסים השייכים לחייב אך נמצאים בידי צד שלישי.

   אולם, ישנם נכסים שאינם ברי עיקול, כגון מצרכי מזון, מיטות שהחייב ובני משפחתו ישנים בהן, תשמישי קדושה, ביגוד, חיות מחמד, כלים המשמשים את החייב בפרנסתו וכן עזרים של חייב נכה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף