Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משפט בתי המשפט

  משפט בתי המשפט

  תוכן עניינים

  בית משפט לתביעות קטנות

  בית משפט לתביעות קטנות הוקם במטרה לייעל את ההליכים המשפטיים ולקצרם, עבור תביעות כספיות עד לסכום כספי המתעדכן מעת לעת.

  הסכום עודכן לאחרונה וכיום עומד על 30,000 ₪. יש לדעת, כי חברה או תאגיד אינם יכולים להגיש תביעות במסגרת בית משפט לתביעות קטנות.

  בית משפט לתביעות קטנות נועד לאזרח הממוצע שמבקש להגיש תביעה כספית, מוגבלת בסכום כאמור, בדרך יעילה ופשוטה.

  כך, גם אין זכאות לייצוג על ידי עורך דין, וכל צד מייצג את עצמו.

  בית משפט השלום

  בית משפט השלום מהווה את הערכאה הראשונה בהיררכיית הערכאות של הרשות השופטת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ככלל, אל בית משפט השלום מגיעות תביעות כספיות עד לסכום של 2,500,000 ₪, וכן בתביעות העוסקות בדבר חזקה ושימוש במקרקעין (תביעות הדנות בבעלות במקרקעין, אינן בסמכותו של בית משפט השלום תביעות פליליות נדונות בבית משפט השלום, ובלבד שעונש המאסר הקבוע בגינן אינו עולה על 7 שנות מאסר.

   ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום, ניתן להגיש בזכות , תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

   פסק דין הצהרתי

   פסק דין הצהרתי הינו פסק דין שמטרתו להצהיר על קיומה של זכות מסוימת ולתת לה תוקף משפטי. במסגרת פסק הדין הצהרתי, רשאי בית המשפט ליתן סעד הצהרתי, גם בנסיבות בהן יסודות התביעה לא הוכחו במלואם.

   ניתן לבקש פסק דין הצהרתי במגוון רחב של נסיבות, החל מהצהרה על בעלות בטובין (בכדי להתגונן מפני עיקול צד ג'), איסור כניסה לשטח מסוים, פירוש של חוזה, ועוד. ככלל, פסק דין הצהרתי נועד להצהיר על זכויות וליתן להן משנה תוקף כלפי כולי עלמא, אך אין אפשרות לאכוף אותו, אלא אם במסגרת פסק הדין ההצהרתי, ניתנים צווים אופרטיביים.

   ע"א – ערעור אזרחי

   ערעור אזרחי, או בקיצורו המקובל, ע"א, הינו ערעור על הליך משפטי אזרחי.

   ע"א ערעור אזרחי בגלגולו הראשון, ייתכן שיהיה בזכות או ברשות. כאשר תוצאות ההליך עליו מבקשים לערער הוא פסק דין, הרי שהערעור עליו יהא ערעור אזרחי (ע"א) בזכות, כאשר תוצאות ההליך עליו מערערים הוא החלטה אחרת, הערעור האזרחי עליו יהא ברשות.

   בקשת רשות ערעור, ניתן לבקש מבית המשפט אליו מבקשים לערער. לא על נקלה יענה בית המשפט לבקשה, ויש להוכיח כי פסק הדין חורג מעניינם של הצדדים ויש בדיון בו חשיבות הלכתית, ציבורית או חוקתית.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף