Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  משמעותו של יפוי כוח נוטריוני

  חתימה על ייפוי כוח היא אחת מן הפעולות המשפטיות המשמעותיות ביותר. זאת משום שהיא מעניקה סמכות למיופה הכוח, לבצע פעולה משפטית או מספר פעולות, בשם החותם, כלפי צד שלישי.

  משמעותו של יפוי כוח נוטריוני

  ככל שהיקף ההרשאה גדול יותר, כך גדלה המשמעות של ייפוי הכוח. במקרה של ייפוי כוח נוטריוני, ההרשאה הניתנת למיופה הכוח, היא ענפה מאוד.

  תוכן עניינים

  על כן, קיימת חובה בדין לפנות אל עורך דין נוטריון, לשם חתימה על ייפוי כוח אלו, והם לא יהיו תקפים אם לא נערכו על ידי נוטריון או אם החתימות שעל גביהם, לא אומתו על ידי נוטריון.

  ייפוי כוח נוטריוני, עליו חותמים בפני עורך דין נוטריון, הוא אחד משניים: ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום בלשכת רישום מקרקעין.

  משמעותו של ייפוי כוח נוטריוני

  כאשר אנו חותמים על ייפוי כוח מכל סוג שהוא, אנו מעניקים הרשאה לאדם אחר, לפעול בשמנו, כלפי צד שלישי. זוהי פעולה משפטית אשר לה משמעות רבה מאוד ועל כן, אין לחתום על יפוי כוח, אלא בזהירות ותוך הפעלת שיקול דעת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   קל וחומר כאשר מדובר על ייפוי כוח נוטריוני, אשר סוג אחד שלו, מעניק הרשאה בלתי מוגבלת למיופה הכוח והסוג השני, עניינו בעסקאות בעל ערך כלכלי רב.

   ייפוי כוח נוטריוני הוא ייפוי כוח כללי וכשמו כן הוא, אינו מוגבל לתחום פעולות מסוים. זאת בניגוד לייפוי הכוח הסטנדרטי עליו חותמים, אשר נותן הרשאה למיופה הכוח לפעול בתחום מסוים בלבד.

   מכאן, אנו מבינים מדוע נקבע כי יש לחתום על ייפוי כוח כללי בפני נוטריון.

   ייפוי כוח נוטריוני הוא גם ייפוי כוח לעסקת מקרקעין, הטעונה רישום בלשכת רישום מקרקעין. עסקאות מקרקעין הטעונות רישום, הן בעלות ערך כלכלי אדיר, לרוב מדובר בעסקה היקרה ביותר בחייו של אדם.

   לאור זאת, נקבע כי גם ייפוי כוח זה, יערך על ידי נוטריון או לכל הפחות, ייחתם בפניו.

   האם ניתן לחתום בפני עורך דין?

   יפוי כוח נוטריוני קיבל את שמו, בשל העובדה כי הוא נחתם בפני עורך דין נוטריון. אולם, נשאלת השאלה, האם אפשר לחתום על ייפוי כוח נוטריוני, בפני עורך דין שאיננו נוטריון?

   אנו יודעים כי לשם חתימה על ייפוי כוח אחרים, אין חובה לפנות לעורך דין אך ניתן לחתום בפניו. האם כך המקרה גם כשמדובר על ייפוי כוח נוטריוני?

   לעניין זה חשוב לדעת מי הוא מיופה הכוח. היה וההרשאה ניתנת לעורך דין, הרי שניתן לחתום בפניו, גם כאשר מדובר על ייפוי כוח נוטריוני. אולם, אם מיופה הכוח איננו עורך דין, יש לפנות אך ורק אל עורך דין נוטריון.

   היכן מוצאים עורך דין נוטריון?

   כאשר אנו זקוקים לשירותי נוטריון מכל סוג שהוא, יש למצוא משרד נוטריון. הנוטריון הוא עורך דין במקצועו אך עורכי דין רבים אינם בעלי רישיון נוטריון. אם כן, כיצד מאתרים עורך דין נוטריון?

   1. הפנייה: הדרך הטובה ביותר למצוא עורך דין נוטריון מקצועי, היא באמצעות המלצה של עורך דין שאיננו נוטריון או של אנשים אחרים, למשל, קרובי משפחה, אשר קיבלו שירותי נוטריונים מאותו נוטריון.
   2. חיפוש באינטרנט: ניתן לאתר נוטריון באמצעות האינדקסים השונים הקיימים ברשת. ניתן לחפש בין השאר, גם על פי מיקום גיאוגרפי.
   3. מאגר הנוטריונים: באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין, ישנו מאגר נוטריונים מסודר, בו ניתן לערוך חיפוש על פי שם הנוטריון, שפה ומיקום גיאוגרפי של המשרד.

   תפקידו של הנוטריון

   הדרישה לפנות אל נוטריון לשם עריכת ייפוי כוח נוטריוני, מקורה בחשיבות הרבה של סוגי ייפוי הכוח האלו. האחד, מעניק הרשאה בלתי מוגבלת למיופה הכוח והשני, משמעותו הכלכלית גדולה מאוד.

   כאשר מדובר על ייפוי כוח רגיל, ספציפי, אין צורך לאמת את החתימות אצל נוטריון אך כשמדובר על ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לעסקאות מקרקעין הטעונות רישום, חובה לפנות אל נוטריון. ניתן לפנות גם אל עורכי דין, כל עוד הם מיופי הכוח.

   תפקידו של הנוטריון טרם יערוך את ייפוי הכוח או יאמת את החתימות, הוא לבדוק את הכשרות המשפטית של הצדדים ולוודא כי הם מבינים את משמעות הפעולה.

   היה ומי מהצדדים איננו כשיר לביצוע הפעולה, לא יוכל הנוטריון לערוך את ייפוי הכוח ולא יוכל לאמת את החתימות. כמו כן, אם עלה חשש כי מייפה הכוח אינו פועל מרצון חופשי, אלא מופעל עליו לחץ כלשהו, לא יאשר הנוטריון את הפעולה.

   ייפוי כוח נוטריוני כולל שני סוגים של ייפוי כוח: ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הטעונה רישום. משמעותם של שני אלו, גדולה מאוד ולכן, קיימת חובה לפנות אל נוטריון לשם חתימה עליהם.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף