Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מה ייחשב הטרדה מינית בעבודה?

  עובד במשרד מחמיא לך על החצאית שאת לובשת. האם זה נחשב הטרדה מינית? במה שונה אמירה מינית במקום העבודה מאמירה מינית רגילה? ומה לגבי הבוס? על הטרדה מינית במסגרת העבודה במאמר שלפניכם.

  מה ייחשב הטרדה מינית בעבודה?

  הטרדה מינית במקום העבודה היא הטרדה חמורה מן מהרגיל. בשונה ממקומות אחרים בהם אנו יכולים להתחמק מהמטריד ולהמשיך בחיינו, ממקום העבודה איננו יכולים להתחמק.

  תוכן עניינים

  אנו מוכרחים להמשיך לבוא יום יום לעבודה כדי להתפרנס, ובכך אנו חשופים שוב ושוב להטרדה המינית.

  במקרים מסוימים, הטרדה מינית עלולה לגרום לפיטוריו של המוטרד. זאת כאשר המטריד הוא אדם בעל כוח בעבודה אשר בסמכותו לפטר את המוטרד.

  במקרה כזה, תלונה של המוטרד עשויה לגרור יחס כוחני של המטריד, אשר ימהר לפטר את המוטרד באמתלאות שונות. למותר לציין את גודל הכאב והעוול שנגרם למוטרד, אשר לא זו בלבד שהוא מוטרד מינית, אלא הוא גם מאבד את מקור פרנסתו.

  מהי הטרדה מינית?

  החוק למניעת הטרדה מינית מונה מספר התנהגויות העולות כדי הטרדה מינית:

  1. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות. 2. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות. 3. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   התייחסות מבזה או משפילה נחשבת הטרדה מינית גם אם היא התרחשה פעם אחת בלבד. לעומת זאת, הצעה מינית או התייחסות מינית שאינן מבזות או משפילות נחשבות הטרדה מינית רק אם המטריד חזר עליהן לאחר שהמוטרד הראה שאינו מעוניין בהן.

   משום כך, גבר המחזר אחרי בחורה ומחמיא לה על המראה החיצוני שלה או מציע לה לצאת איתו לדייט אינו נחשב מטריד – אם הוא מפסיק זאת ברגע שהבחורה מראה לו שאינה מעוניינת במחמאותיו או בהצעותיו. אולם, אם הוא ממשיך להציע לה הצעות מיניות או להתייחס אליה התייחסויות מיניות לאחר שהביעה את התנגדותה, הוא נחשב מטריד מינית.

   אמירה מינית תוך ניצול יחסי מרות מהווה הטרדה מינית

   האמור עד לכאן נכון רק לגבי אמירות מיניות בנסיבות רגילות. אולם, אמירות מיניות במסגרת יחסי עבודה עלולות להיחשב הטרדה מינית כבר בפעם הראשונה שהן מתרחשות. זאת משום שבמקרים רבים הן נעשות תוך ניצול יחסי מרות, ואמירה מינית תוך ניצול יחסי מרות נחשבת באופן אוטומטי להטרדה מינית.

   כך, למשל, עובד בכיר המציע לעובדת הכפופה לו הצעה מינית או מתייחס אליה התייחסות מינית – אפילו פעם אחת בלבד – עשוי להיחשב מטריד מינית. קל וחומר כאשר מדובר בבוס בכבודו ובעצמו.

   חובה על המעביד לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה

   לא זו בלבד שאסור למעביד להעיר לעובד שלו הערות מיניות, אלא שחובה עליו לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע התרחשות של הטרדה מינית במסגרת העבודה.

   כך, למשל, מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לפרסם בקרב העובדים תקנון הכולל את הוראות החוק בנוגע להטרדה מינית ואת הדרכים להתלונן עליה ולטפל בה.

   במידה והמעביד אינו נוקט באמצעים סבירים כדי למנוע את ההטרדה המינית, הוא נושא באחריות אזרחית כלפי המוטרד. משמעות הדבר היא כי המוטרד יכול להגיש כנגדו תביעת פיצויים אזרחית.

   במקומות עבודה רבים ישנו אחראי מיוחד אשר תפקידו לטפל בתלונות על הטרדה מינית. משום כך, אם הוטרדת מינית בעבודה, כדאי לך לבדוק האם ישנו אחראי כזה במקום העבודה שלך, ואם ישנו – לפנות אליו בצורה דיסקרטית ולבקש ממנו לטפל במטריד באמצעים משמעתיים.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף