Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  טיפים ביאוריים בדיני עבודה חלק ב

  טיפים ביאוריים בדיני עבודה חלק ב

  תוכן עניינים

  חוזה העסקה

  חוזה העסקה נועד להסדיר את מערכת היחסים בין העובד למעביד ולעגן אותה במסמך משפטי מחייב.

  על חוזה העסקה לכלול פרטים אודות ההתקשרות בין בצדדים, תפקיד העובד בארגון, מועד הפסקת העבודה, אם ישנו, שעות עבודה, שכר, תנאים סוציאליים ועוד.

  ככלל, חוזה העסקה ניתן לעשות גם בכתב וגם בעל פה. כאשר, חוזה העסקה בעל פה ייתכן בנסיבות בהן הצדדים לא עיגנו את הסכמותיהם בכתב, אך ניתן ללמוד מדרך התנהלותם את ההסכמות מכללא.

  שכן, גם חוזה בעל פה בר-תוקף. עם זאת, ההמלצה הגורפת היא להכין חוזה העסקה כתוב, בכדי למנועחו מחלוקות בעתיד.

  חישוב פיצויי פיטורין

  ככלל, פיצויי פיטורין יינתנו עת המעביד מפטר את העובד, ובלבד שהלה עבד משך יותר משנה אחת וסיבת פיטוריו אינה מצדיקה שלילת פיצויים.

  כמו כן, פיצויי פיטורין יינתנו גם בנסיבות יוצאות דופן בהן העובד התפטר מיוזמתו, ובלבד שסיבתו מקנה לו זכאות לפיצויים, כאמור בחוק. בין כך ובין כך, יש לדעת את דרך חישוב פיצויי פיטורין כאשר חישוב פיצויי פיטורין נעשה בדרך של מכפלת השנים בהם עבד העובד כפול משכורתו האחרונה ברוטו.

  כך למשל, עובד שהועסק משך 4 שנים והרוויח שכר של 6,000 ₪, יהא זכאי ל-24,000 ₪ על פי חישוב פיצויי פיטורין. כן חשוב לדעת, כי פיצויי פיטורין אינם ממוסים עד לתקרה מסוימת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הסכם עבודה

   הסכם עבודה מכיל את הסכמותיהם של העובד והמעביד העוסקות בתנאי העבודה והתמורה הניתנת בגינה.

   כך יכלול הסכם עבודה הוראות שונות, חלקן עוסקות בתפקיד העובד, סמכויותיו, שכר, תנאים סוציאליים ועוד. זכויות העובד המעוגנות בחוקי מגן שונים בדיני העבודה, מהוות חלק בלתי נפרד מתוך הסכם עבודה אף אם אינן מוזכרות בו.

   זכויות העובד הינן קוגנטיות ולא ניתן להתנות עליהם. לכן, גם בנסיבות בהן לא הוזכרו בהסכם העבודה, ואף כאשר נשללו לחלוטין, תוקפם שריר וקיים והמעביד יחויב לפעול על פיהן.

   יחסי עובד מעביד

   יחסי עובד מעביד הם למעשה, היחסים החוזיים בין מעסיק לעובד, על פי דיני העבודה.

   חשיבות ההגדרה של יחסי עובד מעביד נעוצה בעובדה שחוקי המגן חלים אך ורק על מי שמוגדר כעובד. כך למשל, תנאי לקבלת פיצויי פיטורין היא הוכחת קיומם של יחסים מעין אלו.

   בשל תבניות העסקה המגוונות הקיימות בשוק העבודה, קם הצורך להוכיח התקיימותם של יחסי עובד מעביד בית הדין לעבודה, הוא הקובע התקיימותם של יחסי עובד מעביד, אם לאו, ונעזר לשם כך במספר מבחנים שנקבעו בפסיקה.

   חוק חופשה שנתית

   חוק חופשה שנתית הנו חוק משנות ה-50, המעגן בחוק את זכותו של העובד לצאת לחופשה בת מספר ימים במהלך שנת עבודה.

   חוק חופשה שנתית קובע את אורך החופשה, על פי משך הזמן בו העובד מועסק אצל המעביד. ככלל, כל שנה עד השנה הרביעית, תזכה את העובד ב-14 ימי חופשה, ואילו בעד השנה השמינית והלאה, יזכה העובד ב-28 יום ויותר, כקבוע בחוק חופשה שנתית.

   יש לדעת, כי ישנם מקרים, בהם העובד אינו מגיע לעבודה, אך ימים אלו לא יובאו במניין ימי החופשה השנתית. מקרים אלו קבועים בסעיף 5 לחוק חופשה שנתית ועוסקים בנסיבות, כגון, שירות מילואים, ימי חג, חופשת לידה ימי שביתה והשבתה ועוד.

   הבטחת הכנסה

   הבטחת הכנסה פירושה השלמה להכנסתו של מי שמשכורתו אינה מספקת לו בכדי להתקיים בכבוד. כן חלה הבטחת הכנסה על גמלאים שאינם מקבלים פנסיה.

   הממשלה היא היוזמת את מנגנון הבטחת הכנסה והיא הסמיכה את המוסד לביטוח לאומי להפעיל את המנגנון.

   לשם קבלת הזכאות להבטחת הכנסה יצר המוסד לביטוח לאומי נוסחה המורכבת ממספר הנפשות במשפחה והכנסותיה מעבודה.

   כמו כן, מנגנון הבטחת הכנסה, מזכה את נושאה, במגוון הנחות והטבות במוסדות שונים, וביניהם, ארנונה, גני ילדים, אגרת טלוויזיה, שכר דירה ועוד.

   התפטרות

   כאשר עובד, עוזב את מקום עבודתו, מסיבותיו שלו, הרי מדובר בהתפטרות. התפטרות מעצם טיבה אינה מזכה את העובד בפיצויי פיטורין.

   הרעיון העומד מאחורי שלילת הפיצויים, הוא שמאחר והעובד יוזם את הליך התפטרותו, הרי שלבטח יש לו בטוחות כלכליות כלשהן המאפשרות לו לעשות כן.

   אלא שלעיתים, בהתקיים נסיבות מיוחדות, התפטרות העובד תזכה אותו בפיצויי פיטורין.

   עיקרן של נסיבות אלו הן בכורח שמביא את העובד להתפטר. כך למשל, הרעה מוחשית בתנאי עבודה, שינוי מקום העבודה למרחק ניכר, התפטרות לצורך טיפול בילד ועוד, יזכו את העובד בפיצויים.

   שכר מינימום

   שכר מינימום פירושו שכר עבודה המינימאלי ביותר, אותו רשאי מעביד לשלם לעובד. מטרת קביעת שכר מינימום היא סוציאלית בעיקרה ותפקידה להבטיח שעובד לא יקבל שכר נמוך משכר המינימום הקבוע. עובד אינו יכול לוותר על זכותו זו ואין להתנות עליה.

   שכר העבודה לעניין חישוב שכר מינימום הנו השכר נטו, ללא תוספות כלשהן והוא מורכב משכר היסוד, תוספת יוקר וכן תוספת קבועה.

   כל שאר המרכיבים אינם נכללים בחישוב, וביניהם, תוספת וותק, משכורת 13, דמי הבראה, דמי נסיעות וכו'.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לדיני עבודה ניתן לפנות לפנות לפורום דיני עבודה>>

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף