Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  חוק בית משפט לתביעות קטנות

  סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות מעוגנת בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984. בית המשפט לתביעות קטנות נוסד למען האזרח ובכדי לאפשר לו לפתור סכסוכים כספיים בסכומים נמוכים יחסית ( כשמו כן הוא- תביעות קטנות ) בהליך מהיר ויעיל, בעל גמישות פרוצדוראלית.

  חוק בית משפט לתביעות קטנות

  דיון בהליך של תביעות קטנות מתנהל על ידי הצדדים עצמם אשר אינם מיוצגים ולכן מדובר בהליך בלתי פורמאלי המאפשר סטייה מסדרי הדין הרגילים למען סיום מהיר של התביעה ומתן פסק דין.

  החוק בעניין תביעות קטנות – הסעיפים שחשוב לדעת:

  1. סעיף 60 לחוק – סעיף זה קובע מספר דברים:

  א. בית המשפט ידון בתביעות אזרחיות אשר מגישים אנשים יחידים בלבד. תאגיד אינו יכול להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות אלא זכות זו שמורה לאדם יחיד בלבד. הרציונל שמאחורי קביעה זו הוא שבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות כלי בידי הפרט במאבקו אל מול חברות הגדולות ועל כן החוק אינו מאפשר לתאגידים ליהנות מהליך משפטי מהיר ונמוך עלויות שכזה אלא הליך זה שמור לאנשים פרטיים בלבד.

  ב. התביעה הנה לתשלום סכום אשר אינו עולה על 30,100 ₪ או שהתביעה היא למתן צו להחלפת מוצר או לתיקון מוצר או שהמדובר בתביעה לביטול עסקה, כל זאת כאשר שווים של אלה אינו עולה על סך של 30,100 ₪.

  משמעותו של עניין היא שכל תביעה מעל הסך של 30,100 ₪ לא ניתן להגישה בבית המשפט לתביעות קטנות. יש לציין כי הסכום המקסימאלי להגשת תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות משתנה מעת לעת ורצוי להתעדכן בעניין זה טרם הגשת תביעות קטנות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ג. לא ניתן להגיש תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות שהיא בסמכות ייחודית של בית משפט אחר.

   ד. העברת הדיון בתביעה לבית משפט השלום – בית המשפט לתביעות קטנות רשאי להעביר תביעה לבית המשפט השלום בשני מקרים. המקרה הראשון הוא מקרה שבו נכח בית המשפט כי הדיון בתביעה אינו מתאים לבית המשפט לתביעות קטנות.

   מדובר בתביעות מורכבות אשר אינן ניתנות לפיתרון מהיר ועל כן מקומן בבית משפט רגיל. המקרה השני בו יכול בית המשפט לתביעות קטנות להעביר תביעה לבית משפט שלום היא במצב שבו התובע הגיש כבר 5 תביעות לבית המשפט לתביעות קטנות בתקופה של שנה. במקרה כזה, התביעה השישית ואילך יכול שתועבר לבית משפט השלום.

   2. סעיף 61 לחוק – סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות אינה סמכות ייחודית אלא מקבילה לבית משפט שלום ולכן התובע יכול להגיש תביעתו גם לבית משפט שלום.

   3. סעיף 62 לחוק – סעיף זה קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל ראיות שאינן קבילות בבית משפט אחר לדוגמא, בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל עדות שמיעה אשר שככלל איננה קבילה בבית משפט רגיל.

   4. סעיף 63 לחוק – בבית המשפט לתביעות קטנות הצדדים אינם רשאים להיות מיוצגים אלא אם ברשות בית המשפט, כלומר יש להגיש בקשה לייצוג.

   5. סעיף 64 לחוק – ניתן לערער על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות לפני בית המשפט המחוזי ברשות בלבד כלומר שיש להגיש בקשת רשות ערעור. בבית משפט רגיל יש לצדדים זכות אוטומטית לערער על פסק דין שניתן על ידי הערכאה הראשונה.

   מאמר זה נועד בכדי להסביר בקצרה מהם מאפייניו של בית המשפט לתביעות קטנות ומהם סעיפי החוק החשובים בנושא של תביעות קטנות. אין ספק כי תביעות קטנות הן פתרון מצוין לבירור מהיר של סכסוכים כספיים פשוטים וכדאי להכיר כלי זה של תביעות קטנות ולהשתמש בו בשעת הצורך.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף