Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  התיישנות בתביעות רשלנות רפואית

  אם קיבלתם טיפול רפואי רשלני שגרם לכם נזק, תוכלו לתבוע את המטפל בתביעת רשלנות רפואית. מהי בדיוק תביעת רשלנות רפואית? כנגד מי מגישים אותה? ומתי חל עליה דין התיישנות? על כך במאמר שלפניכם.

  התיישנות בתביעות רשלנות רפואית

  יש לך שאלה משפטית בנושא? שאל אותנו עכשיו בפורום רשלנות רפואית

  מקצוע הרפואה והטיפול הוא מקצוע חשוב ביותר. רופאים ומטפלים עובדים מסביב לשעון בהצלת חיים ובסיוע לחולים, ועבודתם היא עבודת קודש. עם זאת, למרבה הצער, במקרים מסוימים, רופאים או מטפלים מתרשלים בעבודתם וגורמים נזק רב למטופלים.

  תוכן עניינים

  למרות ההערכה הרבה למקצוע הרפואה והטיפול, אין מקום לעבור לסדר היום על התרשלות של רופא או מטפל. אדרבא, דווקא בגלל החשיבות של המקצוע ובגלל הרגישות של הסיטואציה, האחריות המוטלת על כתפי הרופאים והמטפלים היא גבוהה במיוחד.

  אדם הזקוק לטיפול רפואי נמצא במצב עדין ורגיש, והתרשלות קטנה מצד האחראיים על הטיפול עלולה לגרום לו נזק עצום.

  תביעת רשלנות רפואית

  אם נגרם לך נזק כתוצאה מרשלנות רפואית, תוכל להגיש תביעת נזיקין כנגד הרופא או המטפל שהתרשלו.

  כמו כן, תוכל לצרף לתביעה את הנהלת בית החולים או קופת החולים בהם עבד אותו רופא או מטפל. הנהלת המוסד הרפואי נושאת אף היא באחריות למה שמתרחש בתחומה. [למעשה, ההנהלה נושאת באחריות כפולה – גם אחריות ישירה כלפי המטופל בתחומה, וגם אחריות שילוחית בכך שהיא מעסיקה את הרופא או המטפל שהתרשל].

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   בכדי לגבש את התביעה, יש לאסוף את המסמכים ואת המידע הרפואי הרלוונטי ולגשת עימם לרופא מומחה שייתן חוות דעת לגבי הרשלנות הרפואית.

   על פי חוק, מוסד רפואי חייב לשמור רישום רפואי מסודר של כל טיפול, וחובה עליו לאפשר למטופל להעתיק את המסמכים הנוגעים אליו. אם לא נמצאו רישומים רפואיים מסודרים, זה עצמו מהווה רשלנות רפואית, אשר בגינה ניתן לתבוע את הנהלת המוסד הרפואי.

   הליך הגשת התביעה

   לאחר איסוף המסמכים וקבלת חוות הדעת הרפואית, יש לנסח כתב תביעה ולהגיש אותו לבית המשפט ביחד עם חוות הדעת.

   בכתב התביעה יש לפרט את פרטי המקרה, את הנזק שאירע לתובע, את טענת הרשלנות כנגד הנתבע/ים ואת סכום הפיצוי המבוקש. אם סכום הפיצוי המבוקש אינו גבוה מ-2 וחצי מיליון, יש להגיש את התביעה בבית משפט שלום, ואם סכום הפיצוי המבוקש גבוה מ-2 וחצי מיליון, יש להגיש את התביעה בבית משפט מחוזי.

   במסגרת הפיצויים, ניתן לבקש פיצוי כספי בגין כל נזק שאירע לתובע, לרבות נזק נפשי. בין השאר, ניתן לתבוע בגין אובדן כושר ההשתכרות של התובע, בגין הוצאותיו על טיפול רפואי או נפשי, בגין קיצור תוחלת חייו, בגין פגיעה באוטונומיה שלו, ובגין כאב וסבל שנגרם לו.

   כמו כל תביעה, תביעת רשלנות רפואית כרוכה בהוצאות כספיות בלתי מבוטלות. ביניהן: אגרות בית המשפט, שכר טרחת עורך דין ותשלום עבור חוות הדעת הרפואית.

   עם זאת, במידה ואתם זוכים בתביעה, בית המשפט רשאי להשית את כל ההוצאות הללו על הנתבע.

   התיישנות תביעת רשלנות רפואית

   את תביעת הרשלנות הרפואית ניתן להגיש עד 7 שנים לאחר אירוע הרשלנות הרפואית. לאחר מכן חל דין ההתיישנות המונע הגשת תביעה.

   במידה והמטופל הבחין בנזק הרפואי רק לאחר זמן רב, 7 שנות ההתיישנות מתחילות מהרגע בו נודע על הנזק. עם זאת, בכל מקרה אין אפשרות להגיש את התביעה אם חלפו 10 שנים מאז אירעה הרשלנות הרפואית.

   במידה ומדובר ברשלנות רפואית בקטין, 7 שנות ההתיישנות מתחילות מאז הגיעו לגיל 18. כלומר, הוא יכול לתבוע בגין רשלנות רפואית עד גיל 25.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף