Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דרכי הוכחה של רשלנות רפואית בלידה

  עורכי דין בישראל, המתמחים ברשלנות רפואית, מטפלים בתביעות שונות, המוגשות בשל טיפול רפואי רשלני. חלק מן התיקים, עוסקים ברשלנות רפואית בלידה.

  דרכי הוכחה של רשלנות רפואית בלידה

  תוכן עניינים

  ככלל, נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית, הוא על התובע. עליו להראות כי מתקיימים כל רכיבי עוולת הרשלנות, כאשר הראייה המרכזית היא חוות דעת של מומחה רפואי.

  במקרים חריגים, כמו העדר רשומה רפואית, יכול בית המשפט, להעביר את נטל ההוכחה לנתבע.

  רשלנות בלידה – הוכחת רכיבי העוולה

  אדם המגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, צריך להוכיח את רכיבי העוולה, על מנת שתביעתו תתקבל. כך הדבר גם כאשר מדובר במקרה של רשלנות בלידה.

  ישנם ארבעה רכיבים:

  1. חובת זהירות בין התובע לנתבע: התנהגות כלשהי אינה יכולה להיות רשלנית, אם לא הייתה מוטלת חובת זהירות על המזיק, כלפי הניזוק. במקרה של טיפול רפואי, נקבע כי ישנה חובת זהירות בין רופא למטופל.

  2. הפרת חובת הזהירות: עורכי דין בישראל מסבירים כי התובע בתביעת רשלנות רפואית, יצטרך להראות כי הנתבע הפר את חובת הזהירות כלפיו. במקרה של רשלנות בלידה, טיפל הרופא המיילד בתובעת, ברשלנות במהלך הלידה.

  3. נזק פיזי ארוך טווח: הטיפול הרשלני גרם לנזק פיזי משמעותי למטופל, התובע.

  4. קשר סיבתי בין ההתנהגות לנזק: יש להוכיח כי הטיפול הוא זה שגרם לנזק ממנו סובל התובע. למשל, בחירה בשיטת לידה לא מתאימה, גרמה למום בילד.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הראייה המרכזית – חוות דעת מומחה

   עוולת הרשלנות הרפואית, מורכבת מארבעה רכיבים, כאמור מעלה. כיצד מוכיח הניזוק, הלכה למעשה, את קיומם? כיצד הורים המבקשים לתבוע בגין רשלנות בלידה, יוכיחו את תביעתם?

   בתביעות רשלנות רפואית, הראייה המרכזית היא חוות דעת של מומחה רפואי. כך, המגיש תביעה בגין רשלנות בלידה, יגיש חוות דעת של מומחה לרפואת נשים.

   עורכי דין בישראל, העוסקים בתחום הרשלנות הרפואית, מכירים את המומחים הרפואיים בכל תחום, אשר כותבים חוות דעת לבית המשפט.

   המומחה הרפואי, ינמק בחוות הדעת, מדוע הטיפול הרפואי שניתן, היה רשלני. הנתבע, יגיש באמצעות עורכי דין בישראל, חוות דעת מטעמו, כאשר התובע רשאי לחקור את המומחה הרפואי של הנתבע ולהפך.

   חוות הדעת מתבססת בעיקר על המסמכים הרפואיים. מומחה המתבקש לכתוב חוות דעת, לתביעת רשלנות בלידה, יידרש לכל התיעוד הרפואי של הלידה, מרגע הגעתה של היולדת לחדר הלידה ועד ללידה עצמה.

   רשלנות רפואית – העברת נטל הראיה לנתבע

   הוכחת תביעה בגין רשלנות בלידה, תיעשה בעיקר באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי. כאמור בפתח המאמר, נטל ההוכחה הוא על התובע, אולם, ישנם מקרים בהם יכול התובע, לבקש מבית המשפט, להעביר את נטל הראייה אל הנתבע.

   אחד מן המקרים האלו, הוא בהעדר רשומה רפואית.

   חוק זכויות החולה קובע כי על מטפל לנהל רשומה רפואית מסודרת ולעדכנה. במקרים בהם, לא נערכה רשומה רפואית כלל, או שיש אך היא חסרה, יתקשה המטופל, להוכיח כי טופל ברשלנות.

   זאת לאור העובדה, כי תביעת רשלנות רפואית, מתבססת על המסמכים הרפואיים, המעידים על אופן הטיפול.

   המטפל אשר הפר את חובתו לקיים תיעוד רפואי, הוא זה אשר גרם לנזק הראייתי.

   על כן, במצב זה, יכול התובע, לבקש מבית המשפט, להעביר את נטל הראייה אל הנתבע, להוכיח כי לא התרשל.

   בתי המשפט נענים לבקשה של העברת נטל ההוכחה, רק אם נגרם נזק ראייתי מהותי לתובע. בתביעות רשלנות בלידה, לא יוכלו התובעים, להוכיח את תביעתם, ללא הרשומה הרפואית מחדר לידה. לפיכך, במצב זה, ייתכן שבית המשפט, יסכים להעביר את נטל הראייה.

   הוכחת תביעת רשלנות בלידה, תהיה באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי. חוות הדעת, תנמק מדוע הטיפול שניתן, היה רשלני ותקבע גם את אחוזי הנכות הפיזית.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף