Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  מה נותן דרכון דיפלומטי?

  בשנים האחרונות, התעורר עניין ציבורי רב בנושא הדרכונים הדיפלומטיים, זאת לאור הרשימה הארוכה של בעלי התפקידים שזכאים להחזיק בדרכון.

  הסערה הציבורית, נובעת כמובן ממעמדו הייחודי של הדרכון הדיפלומטי, שנחשב סמל לאדם בעל מעמד בחברה הישראלית.

  המאמר שלפניכם, יסייע לכם להכיר טוב יותר את הדרכון הדיפלומטי ולהבין מה היתרונות שלו ומדוע דרכון זה שמור לבעלי תפקידים ספציפיים.

  תוכן עניינים

  מהו דרכון דיפלומטי?

  דרכון דיפלומטי הא דרכון מיוחד המונפק עבור בעלי משרות ממשלתיות רשמיות כגון שגרירים, דיפלומטים ובכירים מטעם משרד החוץ.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   דרכון דיפלומטי משמש את המחזיקים בו למעבר קל ומהיר יותר בין מדינות, כאשר מטרת הנסיעה קשורה לתפקידם.

   מי זכאי לדרכון דיפלומטי?

   הזכאים לדרכון דיפלומטי, נדרשים להיכנס תחת אחת מהקטגוריות שיוצגו להלן:

   1. פקידים בכירים ודיפלומטים – הדרכון הדיפלומטי נועד עבור עבודה מחוץ לישראל שמטרתה ייצוג מדינת ישראל.

   בקטגוריה זו נכללים קונסולים, שגרירים ובעלי תפקיד רשמי אחר במשרד החוץ.

   1. תפקידים ממשלתיים – נשיאים ורשאי ממשלה, הן בהווה והן בעבר, זכאים לקבלת דרכון דיפלומטי.

   זאת לצד פקידים במעמד בכיר במשרדי ממשלה מסוימים כגון משרד הביטחון ומשרד החוץ.

   1. תפקידים שונים נוספים – גם חברי כנסת, נשיאי ושופטי בית המשפט העליון, הרבנים הראשיים לישראל, מבקר המדינה, נציב שירת בתי הסוהר, נציב כבאות והצלה, מפכ"ל המשטרה ועוד, זכאים לקבלת דרכון דיפלומטי.
   2. משפחות בעלי התפקידים – המשפחה הגרעינית של בעלי התפקידים (בני זוג וילדים), זכאים לקבלת דרכון דיפלומטי.

   לרוב, ילדיו של בעל התפקיד יהיו זכאים לדרכון כזה בתנאי שהינם קטינים.

   חשוב לציין, כי ישנן נסיבות מיוחדות המאפשרות קבלת דרכון דיפלומטי. במקרים אלו, את קבלת הדרכון הדיפלומטי יכולה לאשר ועדת חריגים במשרד החוץ.

   דוגמא למקרה שעשוי לזכות בקבלת דרכון דיפלומטי היא כאשר קיימת סכנה לביטחון של אדם מסוים או כאשר אדם נשלח לביצוע משימה עבור מדינת ישראל.

   היתרונות והחסרונות של הדרכון הדיפלומטי

   הדרכון הדיפלומטי טומן יתרונות רבים ומזכה את המחזיק בו בהטבות שונות.

   ראשית, המחזיקים בדרכון דיפלומטי נהנים מכניסה ויציאה ממדינות שונות ברחבי העולם ללא צורך באשרת כניסה.

   יתרון זה כמובן הופך את תכנון הנסיעות לקלות ונוחות יותר, דבר שמהווה יתרון אטרקטיבי.

   בנוסף, המחזיקים בדרכון דיפלומטי נהנים ממעבר קל נוח ומהיר בשדות התעופה, שכן הבידוק הבטחוני מינימלי ומקל.

   שנית, דרכון דיפלומטי מעניק חסינות משפטית במדינות מסוימות. כלומר, בעלי הדרכון הדיפלומטי נהנים מהגנה משפטית בחלק מהמדינות בהן הם עובדים.

   שלישית, בעלי דרכון דיפלומטי נהנים במקרים מסוימים מפטורים ממיסוי במדינה בה הם שוהים.

   יתרון נוסף ועיקרי בהחזקת הדרכון הדיפלומטי, נוגע לסיוע דיפלומטי שמקבלים המחזיקים בדרכון. בכל בעיה או תקלה שנתקל בה בעל דרכון דיפלומטי, הוא יכול לפנות לקבלת סיוע לנציגות ישראל.

   לצד יתרונות אלו, חשוב לדעת כי החזקה בדרכון הדיפלומטי כרוכה גם בחסרונות.

   החיסרון הראשון הוא שהחזקה בדרכון דיפלומטי מכפיפה את המחזיקה בה למידות נימוס וממלכתיות שאינן רגילות.

   המחזיק בדרכון דיפלומטי מייצג את מדינת ישראל ונדרש לפעול בהתאם ולשקול את צעדיו בזהירות רבה.

   חיסרון נוסף, נוגע לכך שהחזקה בדרכון דיפלומטי אינה מזכה את המחזיק בחסינות דיפלומטית באופן אוטומטי.

   האם מי שמחזיק בדרכון דיפלומטי מאבד את הדרכון הרגיל שלו?

   מי שמחזיק בדרכון דיפלומטי אינו מאבד את הדרכון הרגיל שלו.

   זאת ועוד, על פי הנהלים, המחזיק בדרכון דיפלומטי אינו רשאי לעשות שימוש בדרכון הדיפלומטי לנסיעה לחו"ל שמטרתה היא עסקית או ייצוג חברה פרטית, ובמקרים אלה עליו להשתמש בדרכון הרגיל שלו.

   האם מי שמחזיק בדרכן דיפלומטי חייב לעשות שימוש רק בו?

   כפי שצוין קודם, המחזיק בדרכון דיפלומטי אינו חייב לעשות שימוש רק בו, ואף נאסר עליו לעשות שימוש רק בדרכון הדיפלומטי.

   מי שעשה שימוש בדרכון דיפלומטי באופן שחוטא למטרה שלשמה הוא נועד, עשוי לאבד את דרכונו הדיפלומטי.

   לסיכום, החזקה בדרכון הדיפלומטי מעניקה זכויות רבות למחזיק בדרכון, זאת לצד אחריות רבה וכללי התנהגות נוקשים.

   לאור העובדה שהדרכון הדיפלומטי הוא סמל מזהה לאדם בעל תפקיד חשוב ובכיר, באופן שמייצג את מדינת ישראל, רשימת הזכאים לקבל הדרכון היא רשימה סגורה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף