Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני עבודה – משפט דמי מחלה

  דיני עבודה - משפט דמי מחלה

  תוכן עניינים

  מהם דמי מחלה?

  דמי מחלה הם סכום כסף המעוגן בחוק מגן מדינתי משנת 1976.

  חוק דמי מחלה עבר מספר ווריאציות ושינויים במהלך השנים בהתאם לשינויים בחברה ובמשק. דמי מחלה מוגדרים בחוק כסכום כספי אותו מחויב המעביד לשלם לעובד בזמן המחלה, על מנת לשמור על תנאי מחייתו של העובד גם בזמן מחלה.

  חוק זה הוא אחד מחוקי המגן שנחקקו על מנת לעזור לעובד הזוטר לחיות בתנאי חיים נאותים גם אם היה חולה מספר ימים בחודש, כך שהמחלה לא תשפיע על שכרו.

  מי זכאי לקבל דמי מחלה?

  על פי סעיף 2 בחוק דמי מחלה, עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה בכפוף לתקופת זכאות מקסימאלית בחוק.

  מהם התנאים לקבל דמי מחלה?

  התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה בסעיף 2 הם:

  • בימים השני והשלישי יהיה זכאי עובד למחצית דמי המחלה.
  • החל מהיום הרביעי להעדרו של העובד יהיה זכאי לתשלום בעד תקופת המחלה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מחושבת תקופת המחלה?

   תקופת המחלה מחושבת גם היא על פי חוק דמי מחלה (סעיף 2) ובהתאם לתנאי העסקתו של העובד.

   • כלומר אם עובד מועסק בהתאם למשכורת חודשית, דמי המחלה ישולמו לו על כל תקופת המחלה כולל ימי מנוחה וחגים.
   • במידה והעובד עובד בשכר עבודה מלאה, תקופת המחלה תהיה ימי המחלה בלבד לא כולל ימי המנוחה והחגים.
   • עובד בשכר שאינו על עבודה מלאה, תקופת מחלתו תהיה כל ימי המחלה לא כולל ימי מנוחה שבועית וחגים אותם יכפילו ביחס שבין הימים שעבד העובד ברבע שנת העבודה המלאה בתקופה של שנה אחרונה שקדמה למחלה, לבין ימי העבודה באותו הרבע השנתי, כלומר החישוב יהיה ממוצע של העבודה שלו בתקופה של שנה אחרונה.

   מהו שיעור דמי המחלה?

   שיעור דמי המחלה ע"פ סעיף 5 לחוק הוא:

   (א) שיעור דמי המחלה יהיה שבעים וחמישה אחוזים משכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו.

   (ב) לגבי עובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת – יהיה שיעור דמי המחלה שבעים וחמישה אחוזים משכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך לעבוד והפיק בכל אחד מהימים הכלולים בתקופה האמורה את כמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה שהפיק בשלושת החודשים שקדמו למחלתו.

   כלומר העובד יהיה זכאי לקבל את שכרו בגובה של 75% משכרו ביום עבודה רגיל. כך שאם העובד משתכר ב100 שקלים ליום, ביום שהוא חולה דמי המחלה לאותו יום יהיו 75 שקלים המהווים 75% מהשכר המקורי ליום עבודה.

   מקרים נוספים בהם זכאי אדם לדמי מחלה

   בהתאם לחוקי דמי המחלה השונים אדם יהיה זכאי לקבלת דמי מחלה גם במקרים הבאים:

   • עובד שבן זוגו/תו חלה – זכאי לקבלת תשלום על ימי היעדרותו בגין מחלתו של בן זוגו/תו, בהתאם חלחוק דמי מחלה(היעדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ"ח-1998.
   • עובד שילדו חלה – זכאי לקבלת דמי מחלה על ימי היעדרותו בגין מחלת ילדו בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993.
   • עובד שאביו או אימו חלו –זכאי לתשלום דמי מחלה על ימי היעדרותו בשל מחלת הוריו. בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד- 1994.
   • עובדת בהריון – זכאי לתשלום דמי מחלה על ימי היעדרות בשל ההיריון.
   • עובד שבת זוגתו ילדה – זכאי לתשלום על דמי מחלה על ימים מסוימים במהלך ההיריון והלידה. בהתאם לחוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס- 2000.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף