לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

דיני עבודה: חוק פיצויי פיטורין, זכאות לדמי אבטלה, שעות נוספות

יעוץ משפטי

מטרתם המרכזית של דיני העבודה היא להגן על העובד ולשמור על זכויותיו. הגנה זו באה לידי ביטוי בהטלת חובות שונות על המעביד. למשל, חוק פיצויי פיטורין קובע את חובת המעביד לשלם פיצויים לעובד, כאשר המעביד מפטרו.

חוק פיצויי פיטורין קובע כי הזכאות לפיצויים, קמה בסיומה של שנת עבודה אחת. אולם, יש להדגיש כי כאשר מעביד מפטר עובד, בסמוך לתום שנת עבודתו הראשונה, ישנה חזקה הניתנת לסתירה כי הפיטורים הם ניסיון להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין.

חובה חשובה נוספת המוטלת על המעביד היא תשלום גמול שעות נוספות. חובה זו מנויה בחוק שעות עבודה ומנוחה. לעיתים קרובות, מעבידים אינם מקפידים על תשלום שעות נוספות כדין ועל כן, חשוב מאוד כי כל עובד יכיר את זכותו זו.

מה קורה כאשר אדם איננו עובד? יש לבדוק זכאות לדמי אבטלה. כל תושב ישראל, המובטל שלא מבחירה, אשר גילו בין 20 ל – 67 והשלים תקופת אכשרה, זכאי לתשלום דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

חוק פיצויי פיטורין – סעיפים מרכזיים

עבור העובד, חוק פיצויי פיטורין, הוא אחד מן החוקים החשובים ביותר. עובד אשר פוטר, זכאי לקבל, עם פיטוריו, פיצויי פיטורין המחושבים על פי תקופת עבודתו.

להלן, סעיפיו המרכזיים של חוק פיצויי פיטורין:

1. הזכאות לפיצויי פיטורין: סעיף 1 לחוק, קובע כי מי שעבד שנה אחת רצופה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין.

לעניין זה, קובע חוק פיצויי פיטורין, בסעיף 2, כי אירועים מסוימים, לא יפגעו ברצף העבודה, למשל, שביתה, מחלה ואבל. יש לציין גם כי הפסקה ארעית בעבודה, ללא ניתוק יחסי עובד – מעביד, או הפסקה במסגרתה נותקו יחסי עובד – מעביד, אך הפסקה זו אינה עולה על שישה חודשים , לא תפגע ברצף העבודה, לעניין פיצויי פיטורין.

2. פיטורין לפני תום השנה: זכאותו של עובד לפיצויי פיטורין, קמה רק בתום שנה של עבודה. אולם, על מנת להגן על העובד, קבע המחוקק חזקה על פיה, פיטוריו של עובד הסמוכים לתום השנה הראשונה, יראו אותם כנעשו בכוונה, בכדי להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין לעובד. זאת במידה ולא הוכח אחרת. חזקה זו קבועה בסעיף 3 לחוק.

3. פיצויים לעובד שהתפטר: חוק פיצויי פיטורין מזכה עובד בפיצויים, גם כאשר הוא מתפטר מעבודתו, בנסיבות מסוימות. לדוגמא, התפטר עובד בשל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחה (סעיף 6), התפטרות לרגל מעבר דירה בעקבות נישואים או מעבר ליישוב חקלאי. (סעיף 8).

4. הרעה מוחשית: סעיף 11 של חוק פיצויי פיטורין, עוסק באחד המקרים הנפוצים ביותר של התפטרות בדין מפוטר, המזכה בפיצויי פיטורין. זהו מצב שבו חלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו של העובד, כך שלא ניתן לצפות ממנו להמשיך בעבודתו.

5. שיעור פיצויי פיטורין: חוק פיצויי פיטורין קובע את שיעור הפיצויים, בסעיף 12. החוק מבדיל בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר. עובד במשכורת יקבל פיצויים המורכבים משכר של חודש אחד, עבור כל שנת עבודה ועובד בשכר, משכר של שבועיים לכל שנת עבודה. לעניין זה חשוב לציין, כי גם חלק של שנה, נכלל בחישוב ויינתן בעבורו, החלק היחסי.

זכאות לדמי אבטלה

מטרתם של דמי האבטלה, הם לדאוג למחייתו של אדם מובטל, עד להשתלבותו במעגל העבודה. חשוב לציין כי זכאות לדמי אבטלה הנה אך ורק למי שמובטל שלא מרצונו.

כל תושב ישראלי, זכאי לדמי אבטלה, אם עומד הוא בתנאים של המוסד לביטוח לאומי. למעשה, התנאי המרכזי הוא תקופת אכשרה. שיעור דמי האבטלה ומשך תקופת הזכאות, תלויים ברמת השכר של המבוטח, בעבודתו האחרונה, בגילו ובמספר התלויים בו.

קבלת דמי אבטלה, מצריכה הגשת תביעה לביטוח לאומי וכן התייצבות בשירות התעסוקה. כדאי להגיש את התביעה, בסמוך לסיום העבודה, על מנת שזכאותו של העובד לדמי אבטלה, תחל בהקדם האפשרי.

גמול שעות נוספות

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את זכאותו של העובד לקבל גמול שעות נוספות. מטרתו של חוק זה הוא לוודא כי המעביד, משלם לעובד, תוספת תשלום, בגין שעות עבודה החורגות מיום העבודה הרגיל. סעיפים 16 ו – 17 לחוק קובעים מהו תשלום בעבור שעות נוספות.

עבור שעתיים ראשונות של שעות נוספות, יקבל העובד תוספת של 25% לכל שעה. מעבר לכך, יקבל העובד תוספת של 50% לכל שעה.

דיני עבודה מגנים על העובד וזכויותיו, על ידי הטלת חובות על המעביד. חוק פיצויי פיטורין, למשל, קובע את חובתו של המעביד לתשלום פיצויי פיטורין ואלו חוק שעות עבודה ומנוחה, מטיל על המעביד חובה לשלם גמול שעות נוספות. כאשר העובד מובטל שלא מבחירה, ישנה זכאות לדמי אבטלה.

מחפש עורך דין? צריך ייעוץ משפטי? פנה אלינו: מוקד עורכי הדין המוביל והמקצועי בישראל מאז 2006.

צוות של עורכי דין מובילים בתחומם במגוון רחב של התמחויות משפטיות. ליצירת קשר חייג: 077-9974772

פנייה לייעוץ אישיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות:לב.אין בדברים שנכתבו כדי להוות המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן לא מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, וכל מי שמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד.

פנייה לייעוץ אישי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות:כוכב.
פרטי יצירת קשר:

יגיע כפיים 2,

בית פיילוט

ת"א 6777886

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף