Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני משפחה – משפט צו ירושה

  הכלל בתחום דיני משפחה הינו כי במקרים בהם המנוח אינו משאיר אחריו צוואה כלשהי, עזבונו מחולק בדרך של "ירושה על פי דין". על פי ההליך, כל אחד מיורשי המנוח על פי דין רשאי להגיש בקשה למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה.

  דיני משפחה – משפט צו ירושה

  בסופו של אותו הליך מתקבל לבסוף צו ירושה (בין התקבל בדרך הקצרה והנוחה על ידי הרשם לענייני ירושה ובין אם התקבל, בנסיבות פחות נעימות, על ידי בית המשפט למשפחה, הדן במקרים מתחום דיני משפחה).

  תוכן עניינים

  מהו צו ירושה?

  צו ירושה מהווה הצהרה לגבי זכויותיהם החוקיות של היורשים, זהותם של היורשים, ועל חלקם היחסי בעיזבון המנוח.

  צו ירושה הינו דקלרטיבי, כלומר הוא מצהיר על זכויותיהם של היורשים החוקיים, הוא אינו יוצר את זכותם המהותית. הפיכתה של ההצהרה אשר נמצאת בצו הירושה לזכויות של ממש הינן עניין מורכב הנעשה על ידי עו"ד המומחה בתחום דיני משפחה.

  כל צו ירושה מכיל למעשה מספר נתונים מרכזיים הכרכים: העובדה בדבר מותו של המנוח, מועד הפטירה ומקומה, שמותיהם של היורשים וחלקם היחסי בעיזבון המנוח. דיני הירושה קובעים כי רק יורשי המנוח זכאים לבקש ולקבל את צו הירושה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   אדם אשר מבקש צו ירושה לא חייב לפרט את נכסי העיזבון, שכן מטרתו של צו ירושה הינו, כאמור, להצהיר על זכויות היורשים, ולא לפרט מהם נכסי העיזבון. מעמדו של צו ירושה הינו זהה למעמדו של פסק דין אשר ניתן במדינת ישראל ועל כן כוחו יפה, זאת בהנחה שהוא לא שונה או בוטל כדין.

   הליך הגשת בקשה לצו ירושה

   על אף כי כעת מדובר בקניינו של היורש, על מנת שיוכל האחרון לקבל את הירושה כדין עליו לעבור הליך פרוצדוראלי ארוך ומסורבל, ועל כן מומלץ לעבור את ההליך עם עו"ד המתמחה בתחום דיני משפחה, בכדי להקל על המעמסה.

   לצורך הדגמה, משך הזמן שלוקח ממועד הגשת הבקשה ללשכת הרשם לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה נע בין 30 ל- 50 ימים, וזאת בהנחה כי מדובר במקרה שאינו בעל קשיים מיוחדים.

   תחילה, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, אליהם יש לצרף את המסמכים המקוריים ומסמכים נוספים הנדרשים על פי תקנה 14 לתקנות הירושה.

   הליך זה כולל תשלום אגרה אותה יש לשלם לפני תחילת ההליך. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם באזור מושבו של המוריש.

   לאחר מכן, יש לפרסם את צו הירושה בעיתון יומי, זאת בשל העובדה כי במידה וישנו אדם אשר מעוניין להתנגד לצו, הוא יוכל לראות זאת ועל פי חוק הוא רשאי להתנגד לה בתוך 14 יום מתאריך הפרסום הראשוני באותו העיתון.

   העתק של הבקשה אשר הוגשה אצל הרשם עובר לתגובתו של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי.

   לאחר שחלפו המועדים בהם ניתן להגיש הודעת התנגדות ולאחר קבלת התגובה הרשמית לבקשה, יינתן צו ירושה ורק אז יועבר התיק להחלטתו של בית המשפט לענייני משפחה.

   מענה מקצועי ויעיל לכל שאלה בנושא דיני משפחה>>

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף