Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  דיני משפחה – בית משפט למשפחה

  דיני משפחה – בית משפט למשפחה

  תוכן עניינים

  מהו בית המשפט לענייני משפחה?

  בית המשפט לענייני משפחה הוא ערכה אזרחית הדנה בעניינים בתוך המשפחה.

  בית משפט זה הוא המקבילה לבית הדין הרבני והוא בפועל מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995. בית המשפט לענייני משפחה אינו מוסמך לדון בנישואין וגירושין, בהתאם לסימן 53 לדבר המלך במועצתו המסדיר את ענייני המעמד האישי. לפיו ענייני נישואין וגירושין, ענייני מזונות ואישור צוואות יהיו בסמכות שיפוט ייחודית של בית הדין הדתי של אותה דת.

  בשאר ענייני המעמד האישי תהא סמכות מקבילה לביה"ד הדתי ולביהמ"ש האזרחי: אם הצדדים רוצים לפנות לביה"ד של העדה – ניתן לעשות זאת רק בהסכמת בעלי הדין. אם אין הסכמה – הצדדים יפנו לביהמ"ש האזרחי. כיום בהתאם לחקיקה חדשה יותר נשארו בסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני רק ענייני נישואין וגירושין בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג – 1959.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהם הנושאים בהם מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון?

   בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בנושאים הבאים:

   • תביעות בענייני מעמד אישי
   • תביעה אזרחית של אדם כנגד בן משפחתו
   • עיזבון של בן משפחה
   • עילת סכסוך משפחתית שנתגלעה בין בני משפחה כמעט בכל נושא ובכל סכום.
   • משמורת ילדים
   • מזונות אישה
   • מזונות ילדים
   • סוגיות רכושיות

   מהם עקרונותיו של חוק בית המשפט לענייני משפחה?

   • ריכוז סמכויות- בערכאה אחת וע"י שופט אחד.
   • מינוי שופטים בעלי מומחיות.
   • מערך סיוע מקיף.
   • הסדרים מיוחדים לעניין פרוצדורה ודיני ראיות.
   • עידוד פתרונות בדרך של גישור

   אמצעים נוספים הקיימים בבית המשפט לענייני משפחה

   בבית משפט זה יושבת יחידת סיוע של משרד העבודה והרווחה וכן יחידה העוסקת בגישור במשפחה. מטרתן של שתי יחידות הסיוע, היא לעזור ולסייע הן לבית המשפט לענייני משפחה והן למשפחות המגיעות אליו בנושאים שונים, על מנת לעזור להם לנסות ולפתור את בעיותיהם מחוץ לדיון משפטי.

   הרעיון העומד מאחורי הקמת היחידות הללו הוא ניסיון גישורי טרם החלטה סופית בעניין, כמו כן נראה כי המחשבה היא לנסות לפתור את הסכסוך או לפחות לעודד את הצדדים להיפתח אחד כלפי השני על מנת להסדיר את נושא הגירושין בדרך אנושית ונעימה יותר.

   מטרות יחידות הסיוע הן:

   • לסייע לבית המשפט בקבלת החלטות
   • יעוץ וסיוע ראשוני למשפחה (וולונטרי)
   • יישוב סכסוכים.

   מהן זכויות הילד בבית המשפט לענייני משפחה?

   חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע בסעיף 3(4):

   "בעניין מענייני המשפחה הנוגע לקטין רשאי פקיד סעד באמצעות או באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו להגיש תובענה לפי חוק זה וכן רשאי הקטין בעצמו או על ידי ידיד קרוב להגיש תובענה כאמור בכל עניין שבו עלולה זכותו להיפגע פגיעה של ממש".

   כלומר, בבית המשפט לענייני משפחה לילד יש זכות להגיש תביעה בכל עניין שהוא יכול להיפגע כתוצאה מההליך בין הוריו. לדוגמה ילד יכול להגיש באמצעות בא כוח או אפוטרופוס (בד"כ האם) תביעת מזונות ילדים במידה ואלו נפגעו או עלולים להיפגע.

   היכן מערערים על פסיקתו של בית המשפט לענייני משפחה?

   ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי באותו המחוז והתיק נדון בפני דן יחיד.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף