Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  ביטוח לאומי מגן על שכירים

  כשבחרנו להיות שכירים ולא בעלי עסק עצמאי, היו לנו כל מיני שיקולים. אחד השיקולים העיקריים אם לא העיקרי ביותר הוא שיקול הביטחון. כשאתה שכיר יש לך את הוודאות הזו שהמשכורת מגיעה בכל חודש והכנסתך איננה תלויה בפעולות אקטיביות שלך כפי שצריך לעשות בעל עסק עצמאי. 

  ביטוח לאומי מגן על שכירים

  למרבה הצער, כמו הרבה דברים בחיים, הכול יחסי…. לעיתים המעביד שלנו פושט את הרגל, לעיתים החברה שבה עבדנו מתפרקת. מה עושים אז?

  תוכן עניינים

  תפקידיו של ביטוח לאומי

  ביטוח לאומי קיים על מנת להבטיח את קיומנו הבסיסי. בחיי היומיום מטפל ביטוח לאומי באוכלוסיות החלשות בארץ אך לעיתים גם אדם אשר אינו נמנה על אוכלוסייה חלשה נעזר בביטוח לאומי למשל אישה בחופשת לידה המקבלת דמי לידה על ידי ביטוח לאומי, למשל אדם מובטל אשר מקבל דמי אבטלה וכמובן שברשימה זו גם נמנים עובדים שכירים אשר מעבידיהם חדלו מלפעול הזכאים לקבלת כספים על ידי ביטוח לאומי.

  קבלת שכר ופיצויי פיטורים

  עובדים שכירים בישראל שמעבידיהם פשט את הרגל או שהחברה בה הועסקו התפרקה, זכאים לקבל על ידי ביטוח לאומי את התשלום בגין שכר עבודה וכן זכאים לקבל פיצויי הפיטורין שלא שולמו על ידי המעביד. אין צורך מיד ללכת ולחשוב על משפט ועל תביעה – יש את המוסד לביטוח לאומי לשם כך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כל זאת ייתן ביטוח לאומי עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק. מעבר לזאת, יעביר ביטוח לאומי את חלקו של המעביד שלא הועבר לקופות הגמל. הגמלה משולמת לעובדים שכירים בלבד ועובדים עצמאיים אינם זכאים לגמלה הזו. יצוין גם כי בעל שליטה בחברה אשר מחזיק ברוב המניות ולא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד- מעביד לא זכאי גם הוא לגמלה.

   אופן הגשת התביעה לביטוח לאומי

   ראשית נבהיר כי תנאי הזכאות הם ארבעה:

   1. העובד הוא שכיר – כפי שכבר אמרנו, רק שכירים זכאים לגמלה על ידי ביטוח לאומי.

   2. צו פירוק או צו פשיטת רגל – אשר ניתנו על ידי בית המשפט המחוזי.

   3. מינוי נאמן או מפרק – תנאי זה דורש כי מונה נאמן או מפרק שכן התביעה מוגשת אל אחד מהם, לפי העניין.

   4. אישור נאמן או מפרק – תנאי זה דורש את אישורו של נאמן או מפרק לתביעה.

   התביעה אינה מוגשת אל ביטוח לאומי אלא ישירות לנאמן או למפרק והיא תהיה על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין. לתביעה יש לצרף בין השאר את המסמכים הללו:

   1. תלושי משכורת – יש לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה.

   2. רצף בעבודה – יש לצרף אסמכתאות שיאשרו מהי תקופת העבודה הרצופה.

   3. גובה פיצוי הפיטורין – יש לצרף מסמך המעיד מהו גובה פיצוי הפיטורין שעומדים לזכות העובד בקופת גמל ביום הפסקת העבודה.

   4. אישור מן הבנק – יש להציג אישור מהבנק המאשר את הבעלות בחשבון בו העובד ירצה שיופקד הכסף.

   לאחר שהנאמן או המפרק, לפי העניין, אישר את התביעה שלנו, הוא יעבירה אל ביטוח לאומי. יש להדגיש כי ביטוח לאומי יכול להחליט שלא לאשר את התביעה.

   אם ביטוח לאומי אישר את התביעה שהגשנו, נקבל את הכסף לחשבון הבנק שלנו.

   לסיכום נדגיש כי כדאי למלא את הפרטים בתביעה בדייקנות המקסימאלית וכן לא להתעכב עם הגשת התביעה אלא להגישה בהקדם האפשרי. בהצלחה!

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף