Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  זכאות לאשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים – מדריך משפטי

  קבלת אישור עבודה בישראל מטעמים הומניטריים מוסדרת בחוק הכניסה לישראל. חוק זה מסמיך את שר הפנים לתת ויזות ורישיונות ישיבה בישראל. בהתאם לחוק, כל אדם זר העונה על הקריטריונים, יכול לפנות בבקשה לכניסה לישראל, ועניינו ייבחן בהתאם לנהלים ולחוק.

  זכאות לאשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים - מדריך משפטי

  בנוסף לקריטריונים הרגילים לקבלת אשרת עבודה בישראל, קיימים גם קריטריונים הומניטריים המאפשרים לאזרחים זרים לקבל אשרת עבודה בישראל, גם אם אינם עומדים בתנאי החוק.

  תוכן עניינים

  מהם התנאים לקבלת אשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים?

  ישראל מקיימת מדיניות נוקשה בכל הנוגע לרישיונות עבודה, במיוחד עבור מי שאינם תושבים. עם זאת, במקרים שבהם מעורבים שיקולים הומניטריים, המדינה עשויה להעניק רישיונות עבודה בנסיבות מיוחדות. התנאים הספציפיים לקבלת רישיונות אלה מוסדרים על ידי משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה.

  כדי להיות זכאי לרישיון עבודה מכוח סיבות הומניטריות, מסבירים עורכי הדין להגירה במשרד דקס פקס כי על המבקש לעמוד במספר קריטריונים:

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הוכחת הצורך ההומניטרי – על המבקש להוכיח כי הוא זקוק לאשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים, כגון:

   • הצורך לתמוך במשפחה בישראל.
   • הצורך לקבל טיפול רפואי בישראל.
   • הצורך לקבל מקלט בישראל.

   הוכחת הקשר לישראל – על המבקש להוכיח כי יש לו קשר לישראל, כגון:

   • בן משפחה ישראלי
   • עבודה בישראל
   • לימודים בישראל

   הוכחה כי המבקש אינו מהווה סיכון לביטחון המדינה או לציבור

   חשוב לציין שההחלטה להעניק רישיון עבודה מטעמים הומניטריים נבחנת באופן פרטני, תוך התחשבות בנסיבותיו האישיות של המבקש וההשלכות האפשריות על המדינה.

   ההחלטה להעניק רישיון עבודה מטעמים הומניטריים נבחנת באופן פרטני

   מהם המקרים הנפוצים לקבלת אשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים?

   סיבות הומניטריות כוללות מגוון רחב של נסיבות, וכל מקרה נבחן לגופו. עם זאת, ישנם מקרים מסוימים שמובילים פעמים רבות למתן רישיון עבודה בישראל מכוח סיבות הומניטריות.

   בין המקרים הנפוצים לקבלת אשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים ניתן למצוא את המקרים הבאים:

   • עובדים זרים בתחום הסיעוד – עובדים זרים בתחום הסיעוד המטפלים בבני משפחה קשישים או נכים בישראל, עשויים להיות זכאים לאשרת עבודה מטעמים הומניטריים.
   • ילדים של אזרחים ישראלים – ילדים של אזרחים ישראלים, גם אם אינם נולדו בישראל, עשויים להיות זכאים לאשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים.
   • נשים מוכות – נשים מוכות המגיעות לישראל על מנת להימלט מבן זוגן המתעלל, עשויות להיות זכאיות לאשרת עבודה מטעמים הומניטריים.
   • פליטים – פליטים המגיעים לישראל על מנת למצוא מקלט, עשויים להיות זכאים לאשרת עבודה מטעמים הומניטריים.

   כיצד להגיש בקשה להיתר עבודה בישראל מטעמים הומניטריים?

   קבלת היתר עבודה בישראל מטעמים הומניטריים כרוכה בתהליך מפורט הדורש הכרות עם החוק, ועל כן מומלץ מאוד לעשות תהליך זה בליווי של עורך דין להגירה.

   השלב המקדמי כרוך באיסוף כל התיעוד הנדרש הכולל, בין היתר:

   • טופס בקשה לאשרת עבודה מטעמים הומניטריים.
   • מסמכים המעידים על הצורך ההומניטרי.
   • מסמכים המעידים על הקשר לישראל.
   • מסמכים המעידים כי המבקש אינו מהווה סיכון לביטחון המדינה או לציבור.

   לאחר ההגשה, הבקשה נבדקת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. שלב זה של התהליך כרוך בהערכת הבקשה מול קריטריוני הזכאות שנקבעו. במקרים מסוימים, המבקש עשוי להידרש להתייצב לראיון כחלק מתהליך אישור הבקשה.

   עם השלמת הבדיקה, ההחלטה מועברת למבקש. אם הבקשה תאושר, יונפק היתר העבודה והאדם יוכל להתחיל לעבוד בישראל. לעומת זאת, אם הבקשה תידחה, המבקש יוכל לערער על ההחלטה.

   לאורך תהליך זה, חיוני להקפיד על כל ההנחיות על מנת להגדיל את סיכויי הצלחת הבקשה. פנייה לעורך דין להגירה יכול לייעל משמעותית את הליך הגשת הבקשה.

   לסיכום, אשרת עבודה בישראל מטעמים הומניטריים היא כלי המאפשר לאזרחים זרים לקבל אשרת עבודה בישראל, גם אם אינם עומדים בתנאי החוק.

   התנאים לקבלת אשרת עבודה מטעמים הומניטריים משתנים בהתאם למקרה הספציפי, אך באופן כללי, כוללים את הוכחת הצורך ההומניטרי, הוכחת הקשר לישראל והוכחת כי המבקש אינו מהווה סיכון לביטחון המדינה או לציבור. על מנת ליעל את ההליך ולהגדיל את הסיכויים לקבלת אשרת העבודה, מומלץ לפנות לעורך דין לענייני הגירה.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף