Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  איך מתנגדים לצו ירושה? [מדריך משפטי]

  כשאדם הולך לעולמו ולא משאיר אחריו צוואה, ניתן להגיש בקשה לצו ירושה ועזבונו יחולק בהתאם לדיני הירושה הכלליים.

  איך מתנגדים לצו ירושה? [מדריך משפטי]

  במקרים מסוימים, אתה עלול למצוא את עצמך במצב בו אתה מתנגד לחלוקה על פי דין. סכסוכי ירושה יכולים להיות מצבים מאתגרים מבחינה רגשית ומשפטית שיובילו לצורך להתנגד לצו ירושה.

  תוכן עניינים

  מהו צו ירושה?

  צו ירושה הוא מסמך משפטי המתאר את חלוקת הנכסים של מנוח שלא הותיר אחריו צוואה. על פי חוק הירושה התשכ"ה-1965, כשאדם לא הותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק בהתאם ליורשים על פי דין.

  מי הם היורשים על פי דין?

  תחילה, העיזבון יורש לאדם שהיה במות המוריש בן זוגו ולאחר מכן יחולק בין שלוש קטגוריות המכונות "ראשי אב" אליהם משתייכים בני המשפחה –

  • ילדי המוריש וצאצאיהם
  • הורי המנוח וצאצאיהם
  • סבי המוריש וצאצאיהם.

  הירושה מתחלקת בין בן הזוג לבין היורשים השייכים לראש האב הראשון, אם לא ניתן לחלק את הירושה ליורשים על פי ראש אב זה, הירושה תתחלק עם ראש האב הבא אחרי וכך הלאה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מי יכול להגיש התנגדות לצו ירושה?

   כל אדם המעוניין בכך.

   סעיף 67 לחוק הירושה, קובע כי כל אדם שעשוי להיות לו עניין בירושה יכול להגיש התנגדות והפסיקה אף הרחיבה את ההגדרה, כך שכל מי שעשוי להיות יורש של המנוח על פי דין וכל מי שיוכיח שיש לו עניין בירושה יחשב כמעוניין בדבר.

   עם זאת, אדם שיגיש התנגדות כשאין לא כל עניין בירושה, ככל הנראה התנגדותו תידחה.

   שלבי הליך הגשת ההתנגדות לצו ירושה

   זיהוי עילת התנגדות לצו ירושה

   • צוואה קיימת – המטרה המרכזית של חוק הירושה, היא קיום רצונו האמתי של הנפטר, לכן צוואה קיימת זו עילה מרכזית להתנגדות לבקשה לצו ירושה.
   • הסתלקות יורש – יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו ולא יחולו עליו חובות של יורש, כלומר הוא ייחשב כמי שלא היה יורש מלכתחילה. במקרים בהם הודעת ההסתלקות לא נכללה בבקשה למתן צו ירושה, ניתן להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה.
   • יורש על פי דין שלא נכלל בצו ירושה – יוכל להגיש התנגדות למתן צו ירושה ולבקש להכליל אותו בחלוקת העיזבון.
   • השפעה בלתי הוגנת על המנוח – אם אתה חושד כי מישהו הפעיל לחץ או השפעה לא רצונית על המנוח, במטרה לחלוקה בלתי הוגנת של הנכסים, תוכל להגיש התנגדות לצו הירושה.
   • טעות או אי בהירות – אם צו הירושה מכיל טעויות או אי בהירות המשפיעות על פרשנותו, ניתן להעלות התנגדויות.

   איסוף ראיות

   כשאחת העילות המוזכרות לעיל מתקיימת, מומלץ לאסוף ראיות רלוונטיות אשר תומכות בטענותיך.

   הגשת התנגדות רשמית לבית משפט

   ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה רק לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה, בהתאם לתקופה אותה קבע הרשם לענייני ירושה בעת פרסום הבקשה לצו ירושה.

   במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להציע גישור או משא ומתן כאמצעי ליישוב הסכסוך ללא משפט ממושך. שקול בחיוב אפשרות זו.

   ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה רק לאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה

   נטל ההוכחה בהתנגדות למתן צו ירושה

   כמובן שנטל ההוכחה מוטל על המתנגד למתן הצו. מדובר בנטל הוכחה לא פשוט, במיוחד במקרים בהם אין מספיק ראיות שיתמכו בעילות לביטול.

   האם יש התיישנות על צו ירושה?

   חוק ההתיישנות חל גם בהליכי ירושות וצוואות.

   בהתאם לחוק, מתן צו הירושה הוא פסק דין הצהרתי ועל כן, בהתאם לחוק ההתיישנות, לא חלה על מתן צו הירושה התיישנות, אף על פי כן, בהליך התנגדות לצו ירושה, שיהוי בהגשה עשוי להוביל לדחייתו.

   שימו לב, כי פטירת המנוח הוא המועד לפיו מרוץ ההתיישנות יחול, גם מבלי שניתן צו ירושה.

   האם ניתן להגיש התנגדות לצו ירושה לבית הדין הדתי?

   ניתן להגיש התנגדות לבקשה לצו ירושה לבית הדין הדתי אך ורק אם כל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו את הסכמתם בכתב.

   בסיכומו של דבר, בקשת התנגדות למתן צו ירושה היא בקשה מורכבת הדורשת תכנון, וראיות מוצקות. בשל המומחיות המשפטית שבכך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין ירושה.

   זכור! כל מקרה לגופו וכל תוצאה שונה, דאג להבין זכויותיך, אסוף ראיות מוצקות לטענותיך ופנה לייעוץ משפטי בהתאם.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר משפטיפ – Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף