Mishpatip_MainPic משפטיפ
Mishpatip_MainPic משפטיפ
פנייה לייעוץ אישי  איך מגישים תביעה ייצוגית

  חדשות לבקרים אנו שומעים על תובענות ייצוגיות שמוגשות כנגד חברות. מה היא בעצם תובענה ייצוגית? מי יכול להגיש אותה? מה הם התנאים לאישור תובענה כייצוגית? על כל אלה ועוד במאמר שלפניכם.

  איך מגישים תביעה ייצוגית

  תוכן עניינים

  תובענה ייצוגית – מהי

  לא פעם אנו נתקלים בסיפורים על חברה כזו או אחרת שגובה סכום כסף על שירות שלא ביקשנו. התופעה מרגיזה ומתסכלת אך לאדם יחיד אין הרבה מה לעשות כנגד זה.

  הגשת תביעה משפטית בגין גבייה לא מוצדקת של כמה שקלים בודדים היא בפירוש לא משתלמת. הזמן והמשאבים שהתובע יצטרך לבזבז על ההליכים המשפטיים הופך את התביעה ללא כדאית בעליל.

  הפתרון של המחוקק למצב הזה: תובענה ייצוגית. במסגרתה, תובע אחד מגיש תביעה גדולה בשם קבוצה גדולה של נפגעים. כך – במקום שכל אחד יתמודד עם התביעה לבד, דבר שכאמור אינו משתלם מבחינה כלכלית – מוגשת תביעה אחת גדולה בשם כולם בסכום הכולל של כל הנזק שנגרם לקבוצה, והתביעה הופכת לכדאית.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד מגישים תובענה ייצוגית

   לשם הגשת תובענה ייצוגית יש להגיש כתב תביעה רגיל בו מפורטים פרטי התביעה, ובנוסף, יש להגיש 'בקשה לאישור התובענה הייצוגית' בה מבקשים מבית המשפט לאשר את התביעה כייצוגית.

   לבית המשפט יש פנקס בו רשומות התובענות הייצוגיות שאושרו או מחכות לאישור, ומגיש התביעה צריך לבדוק בפנקס האם יש תובענה דומה שתלויה ועומדת בבית המשפט. במידה ונמצאת תובענה כזו – על התובע לציין זאת ב'בקשה לאישור' שהוא מגיש לבית המשפט.

   את התביעה ובקשת האישור יש להגיש בבית המשפט אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה מן הסוג הזה. [סמכות עניינית נקבעת לפי נושא התביעה ו/או גובה סכום התביעה. סמכות מקומית – לפי מיקומו של התובע ו/או הנתבע].

   מי רשאי להגיש תובענה ייצוגית

   החוק [סעיף 4(א) לחוק תובענות ייצוגיות] מונה שלושה סוגי תובעים שיכולים להגיש תובענה ייצוגית:

   1. אדם פרטי שניזוק מהעילה שמפורטת בתביעה ומשותפת לכלל הקבוצה בשמה הוא תובע – בשם אותה הקבוצה.
   2. רשות ציבורית שבתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן היא עוסקת בוצע המעשה מעורר התביעה – בשם קבוצת האנשים שנפגעו מן המעשה.
   3. ארגון שבתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן הוא עוסק בוצע המעשה מעורר התביעה – בשם קבוצת האנשים שנפגעו מן המעשה. [סייג: הארגון יכול להגיש את התביעה רק אם בית המשפט השתכנע כי קיים קושי להגיש את הבקשה בידי אדם פרטי].

   התנאים לאישור התובענה הייצוגית

   בית המשפט דן בבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ועליו לאשר שני דברים: 1. את עצם הגשת התובענה הייצוגית. 2. את מגיש התביעה להיות התובע עבור כל הקבוצה המיוצגת. בית המשפט עשוי לפסול את התובע מלייצג את הקבוצה, ולחפש תובע חדש במקומו.

   אלו התנאים שהחוק מונה לשם הגשת תובענה ייצוגית, ושאותם בית המשפט בודק בדונו בבקשה:

   1. התובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל הקבוצה, ויש סיכוי סביר שיוכרעו לטובת הקבוצה.
   2. תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.
   3. קיימת סבירות שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בצורה הולמת.
   4. קיימת סבירות שעניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

   היתרונות של התביעה הייצוגית

   ניתן לומר שלתביעה הייצוגית יש שני יתרונות עיקריים. יתרון אחד, עליו כבר עמדנו לעיל, הוא בכך שהתביעה הופכת למשתלמת כלכלית על ידי קיבוץ כל הנפגעים תחת תביעה אחת גדולה.

   יתרון נוסף: התביעה הייצוגית מרתיעה את החברות הגדולות מלפגוע בצרכן. בהרבה מקרים תביעה ייצוגית מלווה בסיקור תקשורתי שעשוי לפגוע במוניטין של החברות הנתבעות, מה שגורם לחברות לחשוב פעמיים לפני שהן פוגעות בצרכן.

   *אין בדברים המופיעים לעיל ובשאר התוכן באתר Mishpatip כדי להחליף ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. העושה שימוש בתוכן האתר, עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8053464 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף